Omsorg!

Jämställdhet!

Hållbarhet!

VARFÖR JAG STÄLLER UPP?

  • Feminist har jag alltid varit, redan innan jag ens visste att det fanns något som hette feminism. Jag tycker det är en självklarhet att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Idag är det fortfarande långt kvar innan vi kan säga att så är fallet. Vi måste fortsätta det målmedvetna arbetet och det arbetet behöver utföras överallt i samhället. Bland barn och unga på dagis och skola. På arbetsplatser och i politiskt beslutsfattande. Jämställda löner är en självklarhet för mig.
  • Det är dags att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Bärkraft.ax har visat på vad som måste ske. Nu är det dags att gå från planer till utförande. Utförandet kommer att kosta, både i samhället som stort och för var och en av oss. I varje beslut måste vi ställa oss frågan om det vi tänker göra är hållbart, såväl socialt som miljömässigt. Det gäller våra egna beslut och de vi gör som politiker eller företagsledare.
  • Jag har mångårig erfarenhet som egenföretagare både i Sverige och på Åland inom IT och administration. Jag har varit politiskt aktiv sedan 1980 och haft förtroendeuppdrag i många olika sammanhang i Sverige och på Åland. Den senaste mandatperioden har jag suttit i Stadsstyrelsen.
    Jag bor i södra Mariehamn sedan 20 år och är inflyttad från Stockholm.

Läs mer om mig och min politik här >>