Service på landet

Bra skolor

Omsorg för alla

  • Det är inte lätt att motivera familjer att bosätta sej på landsbygden idag. Därför jobbar jag hårt för att tillgodose att vi har service ute på landsbygden både i form dagis, skolor samt arbetsplatser. Vi ökar antalet arbetsplatser genom att jobba för inflyttning och därmed skapa behov för redan etablerade och kommande företag. Trafiklösningar med bra förbindelser är mycket viktigt för alla på landsbygden och glöms tyvärr allt för ofta bort när man fokuserar på andra områden för mycket. Omsorgen för alla står mej varmt om hjärtat och vi får inte glömma att ta hand om dem som byggt vårt samhälle och ej heller dom som bygger det just nu för kommande generationer.
  • Jag kommer att jobba för att västra Åland placeras på kartan och att satsningar på infrastruktur och näringar stöds speciellt här men förstås också på hela Åland. Jag jobbar fortsättningsvis med att se till att servicen ska finnas där folk behöver den oberoende var gränserna finns på kartan.
  • Varje individ ska kunna ha sina fritidsintressen som jakt, fiske, sporter på ett tryggt och ekonomisk sätt fortsättningsvis.Vi ska bo i ett säkert landskap med vård och omsorg och social trygghet. Vi ska ha frihet att bosätta oss var vi vill och det ska kunna finnas förutsättningar för detta fortsättningsvis.
  • Jag har varit företagare i princip hela mitt liv med början i tidiga år som jordbrukare, samt efter det som målare och har utöver detta varit med och planerat och byggt bostadsområden samt lägenhetshus och andra projekt.Jag jobbar fortsättningsvis som egenföretagare inom måleriverksamhet och är politiskt aktiv inom flera områden just nu. jag sitter i ÅHS styrelse samt i Oasens styrelse och som fullmäktigeledamot i SÅHD. Jag sitter som styrelseordförande i Hammarlandskommun och har även andra kommunala uppdrag i och med detta.
  • Mina intressen är jakt, golf stugliv samt byggnation av olika projekt