Utökad och lättillgänglig Ungdomshälsomottagning för alla unga

Brukarmedverkan i Beroendevården

Samordning av social-, hälso- och sjukvård utifrån klientens önskemål

  • Jag jobbar som skolhälsovårdare och ser därmed på nära håll hur skört livet ibland ter sig, speciellt då man är ung i dagens krävande samhälle. Man utsätts för en massa olika förväntningar från många olika håll men det finns inte många vuxna att bolla sina funderingar och farhågor med i lugn och ro. Dagens ungdomar är också väldigt utsatta       p g a de olika sociala medierna som inte bara exponerar en ur flera olika livsperspektiv utan även ofta framkallar en väldigt stereotyp bild av människan, en bild som inte motsvarar verkligheten. Passar man inte in i normen finns risk för en alltmer ökande marginalisering som i värsta fall kan bli lång och förödande.
  • En annan grupp individer som marginaliseras oerhört mycket är personer med en beroendeproblematik.  I värsta fall så till den grad att det faktiskt är frågan om att deras mänskliga rättigheter inte tillvaratas och de blir helt utlämnade till att på egen hand försöka överleva alternativt att de har någon anhörig som får kämpa omänskligt hårt för sin anhöriges rättigheter i samhället – även detta i värsta fall förgäves. 
  • Jag vill vara med och arbeta för en Ungdomshälsomottagning som är lätt att nå och lätt att komma till och som gäller för alla våra ungdomar på Åland, oberoende av om man är sysselsatt med studier, jobb eller inte. 
  • Jag vill verka för att det skall vara en självklarhet med brukar-/klientinflytande inom beroendevården samt att det skall vara en självklar rättighet att olika instanser samordnas med brukaren/klienten i centrum. 

 Mina referenser:

  • Jag har hela mitt liv jobbat inom vården, bl a som mentalvårdare och sedan många år tillbaka som skolhälsovårdare. På min fritid försöker jag genom olika åtgärder och aktiviteter medverka till att stigmatiseringen av personer med en beroendeproblematik skall uppmärksammas, avta och helst förstås helt elimineras ur vårt samhälle. 
  • Kopplar bäst av nära havet med tystnaden som sällskap alternativt en god bok.