• Välfärd måste skapas före den kan fördelas

• Sociala rättigheter måste tryggas

• Landskapet skall med lag byggas

  • Jag anser att vårt näringsliv och företagande måste ges de bästa förutsättningar för att kunna utvecklas. På så sätt skapar vi nya innovationer, arbetsplatser och i förlängningen mera välfärd att fördela till samhället. En konkret sak är att vi måste modernisera näringsrätten så att den gynnar inflyttning och etablering av nya företag på Åland. Även jordförvärvsreglerna bör ses över, speciellt reglerna för fritidsbyggande. Det är inte helt ovanligt att fritidsboende övergår till fast boende, vilket vi på Åland så starkt önskar.
  • Därefter kommer vi in på min nästa slogan, tryggandet av sociala rättigheter. Det åländska samhället måste ha en beredskap att ta hand om alla sina invånare och tillgodose alla individers behov. Vår lagstiftning inom området måste vara modern och se till individens behov, allt från småbarn, åldringar, personer med funktionsnedsättning, missbrukare till närståendevårdare. Detta är bara några exempel men visar på omfattningen av lagstiftningen.
  • För att vi skall ha råd med allt detta måste vi ha ett aktivt och dynamiskt näringsliv.
  • Jag kommer alltid att arbeta för individens lagstagade sociala rättigheter, mina redskap är politik och juridik.
  • Därefter kommer vi in på min sista slogan, landskapet skall med lag byggas. Det är en modernisering av ett talesätt från gångna tider. All offentlig maktutövning måste grunda sig på lag. När socialarbetaren ute i kommunen betalar ett utkomststöd eller debiterar en familj för en dagisplats måste det grunda sig på lag.
  • Litet om mig själv. Jag är gift med Sirpa, vi har två vuxna döttrar och kaninen Stella Polaris. Jag är jurist, vicehäradshövding och tjänstledig ledande landskapsåklagare. Jag har arbetat/arbetar som lagtingsledamot, varit kansliminister och tingsdomare, d.v.s. inom den lagstiftande, verkställande och dömande makten. Jag känner mig priviligerad till denna del. Jag har även arbetat som kommissarie vid brottmålsavdelningen.
  • I min hemkommun Jomala har jag suttit i fullmäktige sedan 2003 och i styrelsen sedan år 2016. Förutom detta har jag tidigare haft och har även för närvarande en mängd olika förtroendeuppdrag.
  • Personlighet. Jag är faktaorienterad, åsikter och ståndpunkter bör baseras på vetenskapliga fakta. Med åsikter som baseras på fakta kan man bäst bygga samhället i den riktning man förespråkar. Graden av ett samhälles civilisationsnivå kan bedömas utgående hur man behandlar dem så har det sämst ställt. Därför utgår jag alltid ifrån en human grund, Kunskap och Hjärta.
  • Fritid. Motionsidrott av olika former, tränar på vintern med ÅKK, cyklar och paddlar kajak sommartid. Är gärna ute på sjön, fritidsfiske med både kastspö och nätfiske, plockar gärna svamp och bär, tycker om att tillreda och testa olika maträtter, är en inbiten vinterbadare.