Småföretagarna, en av Ålands livsnerver, måste prioriteras!

Vi måste värna om ett välkomnande och öppet Åland

Det skall löna sig att jobba, även som studerande!

VARFÖR JAG STÄLLER UPP?

  • Jag känner att vi på Åland står inför många svåra utmaningar. Näringslivet, både små och stora företag, får det allt svårare. Debattklimatet blir allt hårdare, något som vi vanligtvis inte upplevt hos oss, där påhopp både på person- och gruppnivå blir allt hårdare.
  • Vi måste förbättra förutsättningarna för näringslivet. En allt kortare turistsäsong, höga fasta kostnader och hinder för nyetableringar sätter hård press. Tillsammans med akttörerna inom de olika grenarna måste landskapet konkret arbeta med nya satsningar och investeringar.  Sänkta kostnader för el och avfall, nysatsningar på idrottsturism, samt reform eller slopande av näringsrätten är endast ett fåtal exempel. Skattegränsen är viktig, dock måste man tillsammans med Tullen utarbeta lättare rutiner för Ålands landbaserade näringsliv.
  • De senaste åren har debattklimatet, både inom politiken och i samhället, blivit väldigt hårt hos oss. Personliga påhopp, rasistiska uttalanden och starka motsättningar har blivit vardagsmat. Detta måste det bli slut på, och vi politiker har skyldighet att föregå med gott exempel.
  • Studiestödet måste reformeras. Det skall bli lättare och snabbare att ansöka och bli beviljad studiestöd. Samtidigt måste vi se över inkomstgränserna och om de faktiskt skall finnas kvar. Desto mera man får jobba, desto mindre behöver man skuldsätta sig under studietiden.