• Vi behöver ett nytt och mer hållbart sätt att se på vår infrastruktur.
• Låt våra barn och ungdomar växa upp i ett tryggt samhälle utan droger.
• Jag vill arbeta för ett samhälle där alla känner sig inkluderade och sedda.
• Beslut ska vara noga genomtänkta med goda konsekvensbedömningar som grund.

  • Jag ställer upp för att jag ser att det finns strukturer i samhället idag som vi behöver ändra på för att få ett mer hållbart samhälle. Jag anser att vi behöver satsa mer på förnyelsebar energi såsom vind- och solkraft för att framtida infrastruktur kommer att kräva så mycket mer elenergi än vad vi klarar av att producera och har tillgång till idag. Privatpersoner som producerar egen förnyelsebar energi ska kunna sälja sitt överskott till ett bra pris för att vi ska få den omställning i energiproduktionen som vi behöver. ”Jag vill också arbeta för en fortsatt utbyggnad av cykelvägar på Åland för att uppnå ett mer hållbart samhälle och för att möjliggöra en utveckling av vår cykelturism”.
  • Jag skulle vilja att man utökar antalet kontroller vid färjanlöp och gästhamnar för att minska införseln av droger till Åland. Det är också viktigt att våra barn och ungdomar ges en grundtrygghet som förbättrar deras möjlighet att stå emot droger. Man borde även utöka informationen till barnen och ungdomarna om droger och konsekvenserna av droganvändning.
  • Varje människa har rätt att bli sedd och att få vara den man är. Jag står bakom Hållbarhetsagendans mål om att ”Alla kan blomstra”.
  • Jag kommer att jobba för att beslut som ska fattas görs på goda grunder och med en konsekvensbedömning vad gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med tanke på framtiden.
  • Jag bor i Lemland med min familj och jag är även uppvuxen i samma kommun.
  • Jag arbetar på Ålands landskapsregering som rapportutvecklare och säkerhetssamordnare, men har i min ungdom även hunnit med att arbeta som färjförare och polis. Jag har haft möjligheten att delta i kommunalpolitiken i Lemland under tre olika perioder; till att börja med såsom nämndledamot i skolnämnden och under de två senaste perioderna i tekniska nämnden.
  • Till mina fritidsintressen hör att umgås tillsammans med familj och vänner, vara ute och fixa på gården, vara aktiv inom frivilliga brandkåren och att spela innebandy.