• Värna om närståendevårdare

• Engagera unga i samhällsfrågor

• Individualiserad psykiatrisk vård

Värna om närståendevårdare

  • Närståendevårdare är en viktig grupp i vårt samhälle som gör ett stort jobb för en liten ersättning, ibland ingen ersättning alls. Att vara närståendevårdare kan innebära att man ej har varken tiden eller orken för ett heltidsarbete. Ersättningen från kommunen är inget en närståendevårdare kan ta förgivet och det utgör en risk för en ekonomisk oro. Att förlora aktiva år i arbetslivet resulterar även i konsekvenser när det gäller pensionen. Jag vill att vi skall kartlägga de orättvisor och problem som finns hos gruppen närståendevårdare och se till att ett gemensamt, bättre och rättvisare system byggs upp för dem i kommunerna. Jag vill också att man ser över ersättningen så att de får betalt för det utmanande arbetet de gör. Kommunerna skall inte göra ekonomisk vinning genom att utnyttja närståendevårdare utan att ge trygghet tillbaka.

Engagera unga i samhällsfrågor

  • En av orsakerna till att jag ställer upp i lagtingsvalet och kommunalvalet är för att inspirera unga till att engagera sig i politiken. Jag vill att fler, speciellt unga kvinnor skall våga ta plats och göra sin röst hörd.

Individualiserad psykiatrisk vård

  • Vi behöver se till att det finns fler trygga boendemöjligheter för personer med psykisk ohälsa som är i behov av stöd i vardagen. Vi behöver även individualisera den psykiatriska vården då behovet av vård och stöd skiljer sig från individ till individ. En idé är en rehabiliterande boendeform för unga med psykisk ohälsa för att se till att de integreras i samhället. För mig känns det som att många patienter faller mellan stolarna då vårdperioden är slut på psykiatriska avdelningen, då nästa steg är hemmet. Där behöver vi fundera över vilka stödåtgärder den kommunala vården kan erbjuda dem som ej är redo för att gå tillbaka till det vardagliga livet med allt vad det innebär. Ett annat förslag är ett stödboende för utskrivna patienter där patienternas endera kan bo i anslutning till personalens utrymmen eller i sina egna lägenheter med hembesök.
  • Jag har studerat närvårdare vid Ålands yrkesgymnasium och sjukskötare vid yrkeshögskolan Novia i Åbo. Jag har arbetat inom barnomsorgen, omsorgen, äldreomsorgen och inom psykiatrisk vård. Just nu är jag anställd vid ÅHS, hemsjukvården. Jag har också erfarenhet av att vara anhörig till mina två bröder med funktionsnedsättning och därmed också insatt i vad det innebär att vara närståendevårdare då min mor varit det i flera år.
  • Mina intressen är att vara på stugan, hundar och att umgås med vänner och familj.