• Företagandet är Ålands jobbmotor

• Tillväxt tryggar en god miljö och välfärd

• Fler turister, vårjakt

• En ekonomi i balans kräver engagemang

  • Jag har alltid varit intresserad av att utveckla saker och ting. Att vara politiker är för mig att vara en ”lyhörd” utvecklare. Åland är en fantastisk plats att bo och leva på. Viktigt att vara ärlig och konstatera att det även finns saker som kan förbättras.
  • Byråkratin på lilla Åland är onödigt invecklad, IT-skulden inom det offentliga Åland är stor, våra företag kämpar med dålig tillväxt, vi har för många kommungränser som fördyrar, försvårar och hämmar. Många ålänningar, gammal som ung, rör på sig för lite, vårjakten är hotad, drogproblematiken, vardagsrasismen finns men syns inte alltid, hemmasittarna är för många, självstyrelsearbetet är inte i mål. Det finns många stora och små saker att jobba för.
  • Jag vill vara med och bygga ett Åland där det är lätt att må bra, där det är lätt att vara företagare, där arbete och utbildning lönar sig. Ett samhälle som inkluderar och ser utanförskapet, men som får idéer att lyfta och entreprenörskap att blomstra. För att lyckas med det krävs envisa, målinriktade politiker som vet att 1+1 blir 3.
  • Plattformen i vårt samhälle är ett fungerande näringsliv. Det skapar arbetsplatser och det välstånd som vi sedan satsar på vår gemensamma välfärd. Därför oroar det mig att vår offentliga sektor ökar medan den privata minskar. Den trenden ska vi bryta under de kommande fyra åren. Vi ska satsa på friskvård, förebyggande hälsovård, motion på recept och att vi alla rör på oss mer. Allt detta minskar fysisk och psykisk ohälsa, sjukskrivningar och gör stor samhällsnytta inte minst ekonomiskt.
  • Jag gillar sport, fiske, jakt och att vara ute på Seglinge. Gillar turismfrågor, valfrihet och inställningen att se glaset som halvfullt framom halvtomt. Har även en förkärlek till varje budget för Åland som lämnar ett välbehövligt överskott.