• Barnens välmående som grund för ett välmående samhälle.

• Fungerande skyddsnät:

Att aktivt förebygga och motverka utanförskap, mobbing , missbruk, psykisk ohälsa och rasism i alla former

• Tydliga klimatmål

• Omtänksam och individanpassad äldrevård

 • Hej, jag är Joanna, föglöbo som flyttat till Mariehamn, först och främst mamma till mina fina barn. Jag driver ett eget företag och studerar med psykologyrket som mål.
 • Jag har valt att ställa upp i kommun- och lagtingsval i oktober för att det behövs fler unga, fler kvinnor och fler människor mitt i livet, som är med och fattar de beslut som rör och värnar om oss alla.
 • Men jag känner också ett stort ansvar. Europa står inför den största flyktingkrisen sedan andra världskriget.
 • Naturresursutarmningen är ett faktum, risken för okontrollerbara klimateffekter är verklig .
 • Medmänsklighet och handlingskraft är det enda som kan vända utvecklingen. Jag vill vara med och vända den, jag vill vara med och bygga ett ekologiskt- och socialt resilient samhälle!
 • Trots min ålder har jag redan många erfarenheter som jag kommer att ha nytta av i mitt politiska arbete. Jag känner vårt småskaliga samhälle och dess villkor, men har också ett internationellt perspektiv efter många år i Sydafrika. Jag är ensamstående förälder och företagare, jag har ett inifrånperspektiv av samhällets strukturer.
 • Samhällsfrågor väcker min nyfikenhet och vilja och jag tycker att också människor utanför lagtingets väggar ska ha en möjlighet att vara delaktiga i processen. Om jag kommer in i lagtinget kommer jag bidra till detta genom att involvera människor och vidarebefordra röster som behöver bli hörda för att kunna föra en individanpassad politik. Det är även viktigt att kontinuerligt förmedla de beslut som tas.
 • Att föra en lösningsinriktad positiv politik är mitt mål, då det finns mycket som vi kan förenkla och göra här och nu. Debatten är essentiell för att samhället ska utvecklas, öppnas och stå starkt. Men den är inte allt. Viktigt är också att vi verkligen gör jobbet, att vi försöker finna lösningar tillsammans.
 • Jag är liberal därför att den liberala ideologin överensstämmer med mitt sätt att se på världen. Frihet under ansvar, jämlikhet och alla människors lika värde är saker som verkligen har betytt allt för mig och format mig och mitt liv. Jag vill jobba för att många skall få leva och växa enligt dessa principer.

Mina hjärtefrågor:

 • Barnens välmående som grund för ett välmående samhälle.
 • Fungerande skyddsnät: Att aktivt förebygga och motverka utanförskap, mobbing , missbruk, psykisk ohälsa och rasism i alla former.
 • Tydliga klimatmål.
 • Omtänksam och individanpassad äldrevård.