Ett företagsvänligt Åland

Ett hållbart Åland

Ett Åland för alla

Varför jag ställer upp

  • Jag vill ha ett förenat och starkt Åland. Istället för att haka upp sig på det som skiljer oss åt vill jag bygga på det vi har gemensamt. Jag lovar inte allt, men jag ger allt. Varje fråga på mitt bord ska tas vidare och självklart kommer jag att leverera förändring på riktigt. Målet är att skapa bättre förutsättningar för alla.
  • Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Som individer har vi både rättigheter och skyldigheter. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut.
  • Arbetar idag som upphandlingsledare hos Mariehamns stad och dessförinnan som lagerchef även det hos Mariehamns stad. Har en yrkesexamen som elektronikmontör från Ålands yrkesskola i botten. Jag är även utbildad husbyggnadsritarare. Har även jobbat som radio- och TV-reparatör, konferenstekniker, telemontör. Sitter också i styrelsen för Ålands kommunalanställda.
  • Ett gediget intresse för stora som små samhällsfrågor, samhällsekonomi och näringsliv med andra ord samhällsutveckling i största allmänhet i form av till exempel stads-, landsbygds- och skärgårdsutvecklig. Mina hobbyer kan nämnas bland annat grafisk design, 3D illustration men också att reparera och bygga hemelektronik.