• En stark och individbaserad vård samt socialvård med ökat fokus på förebyggande insatser.

• Valfrihet och trygghet genom hela livet.

• En stark ekonomi, ett starkt samhälle och välmående människor.

  • Jag har länge haft ett starkt engagemang för sociala frågor och värnat om ett samhälle där alla har möjlighet att fungera på bästa möjliga sätt enligt sina egna unika förutsättningar. För det behövs en trygg bas i form av en blomstrande men stabil ekonomi, väl fungerande lagstiftning och en väl fungerande social infrastruktur. Det är vad jag brinner för och kallar för social hållbarhet! Vi är alla olika och det är en rikedom som samhället behöver ta vara på och göra till en fördel.
  • Jag har i mitt arbete inom psykiatrin samt genom frivilligt engagemang med bland annat flyktingar och ungdomar känt en frustration över att vi inte utnyttjar våra resurser bättre. Vi har alla möjligheter att få ett blomstrande samhälle här på Åland och politiken är en viktig del av vägen dit.  Liberalerna står för mycket av det jag tycker är viktigt så valet av parti var lätt. Med min erfarenhet både från professionella och privata sammanhang vet jag att jag kan tillföra mycket kunskap och idéer gällande hur samhället ska kunna utvecklas. Mitt engagemang är stort och jag har viljan och modet att göra det som behövs.
  • Vi behöver ha människan i fokus, inte strukturerna! Nu är rätt tid att leda utvecklingen i rätt riktning och det gör vi bäst tillsammans!