Full delaktighet och jämlikhet för alla

• Social hållbarhet-
människan genom hela livet

• En bra hälso-och sjukvård- respektfullt bemötande

• Utbildning, sysselsättning, arbete – till alla

Ett hållbart Åland är viktigt att sträva efter. För mig är social hållbarhet, en socialpolitik, som tar fasta på människors lika värde där alla känner delaktighet och växa, delta eller utvecklas utgående från sina förutsättningar. Alla, ung som äldre, behöver få känna sig som en resurs i samhället. Därför är barn och undomsfrågor, samt sysselsättnings frågor viktiga för mig. För att nå hit kan det krävas ny lagstiftning, uppdaterad lagstiftning, men även tillgänglighet för alla (universell design), samt en stabil ekonomi.

Viktigt för mig är frågor som berör personer med funktionsnedsättningar. Jag ägnar mycket av att min tid att jobba ideellt i styrelser och råd, som  berör funktionshindersfrågor. Där får man ta del av många berättelser och viktiga synpunkter. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades på Åland år 2016. Nu behöver konventionen steg för steg implementeras. 

Jag är uppvuxen i hem som varit fyllt av politik, men själv har jag varit politisk aktiv sedan 2011. Under senaste mandatperioden har jag varit viceordförande i Bildningsnämnden och styrelsemedlem i Omsorgsförbundets styrelse. Jag bor i Mariehamn.

Förutom mitt politiska engagemang är min familj väldigt viktig för mig. Att kunna njuta av stugliv, men även att resa tycker jag mycket om.