Tillbaka till framtiden – stoppa klimatförändringen!

Klimatärenden – prioriterade och brådskande

  • Politikerna måste ta ansvar och ledande roll. Stoppa klimatförändringen och den globala uppvärmningen. Innan katastrof sker för ekologiska balansen och mänskligheten. Kunskap och attitydförändring behövs absolut, men enbart dessa fungerar för långsamt. Enskilda medborgare är aktörer på alla nivåer. Genom sitt dagliga liv, handlande och konsumerande, kan man motarbeta koldioxidutsläppen. Som konsument påverkar man produktion, transporter och hållbarhet. Näringslivet reagerar efter klimatsmarta krav. Medborgarna har den ultimata makten genom att rösta på rätta politiker. Delta i medborgarrörelser.
  • Besluten och åtgärderna kan vara obekväma, men också okonventionella. Minimera koldioxidutsläppen från ÅHS-arbetarpendlingen. Gör en egen kollektivtrafiksystem för ÅHS med mindre el-bussar och real-tid-trafikledningscentral. Fasa ut fossila bränslen och minimera plasten!

Tredje sektorn – naturlig komplement till samhällsstyrning och utveckling

  • Dagens samhälle skiljer från det förgångna. Numera når man inte resultat enbart med lagstiftning och övervakning. Medborgarna är extremt snabbt informerade och kunniga om samhällsfenomen. Kunskap analyseras, kritiseras och bytes sinsemellan ständigt. Styrning, kontroll samt belöning/straff fungerar inte. Delaktighet och transparens. Frivilliga sammanslutningar: spontana rörelser, föreningar och sociala medier = tredje sektorn är maktfaktor. De är kompletterande hjälp till och deltar i styrningen av samhället. Människorna ska direkt involveras i alla beslutsprocesser och på alla nivåer.

Effektivt djurskydd via samarbete, delaktighet och synlighet

  • Ingen på Åland kan vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte beskylla: brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser. Enbart korrigera dessa leder inte till förbättring. På ett civiliserad samhälle måste djuren må bra och respekteras. Delaktighet, transparens och samarbete är lösningen. En snabb och effektiv åtgärd är att grunda en Djurskyddsdelegation. I delegationens arbete ska delta ÅMHM-djurskyddsveterinären, polisen, åklagaren, Djurskyddsföreningen, Producentförbundet, Hästavelsföreningen, Fåravelsföreningen, Kennelklubben och Katthjälpen. Man behandlar inte enskilda fall, ty myndigheterna och rättsväsendet ska vara oberoende. Man diskuterar principiella frågor och samarbete. Startar utredningar och samlar fakta. Bildar en kunskapsbank. Det kommer att fungera effektivt och snabbt, utan byråkrati. Kostnaderna är minimala, mötesarvoden och enkel administration.

En övrig intresse:

  • Jag glädjer mig relationen: hund – människa – samhälle! Min bästa kompis heter ”Feri”.
  • Jag har varit med och grundat hundrastgården ”Bästis” i Södra staden. Fungerat som ordförande för Mariehamns Hundvänner rf. Jag har motionerat om ekologiska, gratis bajspåsar. Deltagit som rådgivare i  Djurskyddsföreningens Djurens Dag under alla år.