• Trygghet, Struktur och Ordning
• Skapa förutsättningar – inte bara styra
• Samarbete

 • Som nybliven ensampensionär har jag har nu tid att ge fullt engagemang åt politiken.
  Jag har erfarenhet och kunskap av arbetsliv, jordbruk, föräldraskap, med mera. Jag har upplevt både bra och dåliga varianter inom alla områden.Jag är intresserad av alla politiska frågor som berör Åland med tyngdpunkt på missbruk och förebyggande arbete bland barn och ungdomar.
 • Narkotika och övrigt missbruk är ett hot idag. Det går att hejda narkotikans framfart det går att rehabilitera missbrukare, men det finns ingen ”snabbfix”. De allra flesta som har hamnat i missbruk har börjat tidigt att dricka och röka. Bred och tidig prevention behövs. Dessutom behövs förutsättning för förnuftiga konsekvenser och påföljder. Samhället skall tillrättavisa och stöda, inte sänka, vilsna ungdomar. Tex. fotboja kan vara ett alternativ till fängelse.
 • Hållbar utveckling med vardagstrygghet. Klimat hotet måste tas på allvar men hanteras med förnuft.
 • Vårt lilla samhälle bör vara försiktiga med alternativa metoder som inte är långsiktigt effektiva.
 • Viktigt med regionala satsningar som ger synlig effekt för invånarna typ rena Östersjön.
 • Det är olyckligt om människor är mer rädda för åtgärderna mot klimathotet än klimathotet i sig.
 • Från tiden som polis fick jag erfarenhet av många sidor av det åländska samhället. Jag arbetade mycket med missbruk och ungdomsfrågor. Jag fick mitt politiska engagemang i dessa frågor men insåg också olika lagstiftningsproblem inom självstyrelsen.
 • På vår gård Karl-Ers har vi odlat äppel, potatis, m.m. vi har även haft får, bin och arrangerat marknader, pubkvällar med mera.
 • Som politiker har jag suttit i lagtinget i 12 år, verksam i lagutskottet och i social och miljöutskottet där jag även var ordförande. Jag var ordförande i polisstyrelsen och har suttit med i flera parlamentariska grupper mot missbruk och även varit ordförande.  Jag bor i Finström där jag varit i ordförande i fullmäktige, socialnämnden och invånarnämnden. Jag har även varit ordförande i direktionen för folkhögskolan.
 • Jag är delvis uppvuxen utanför Åland. Det är nog en av anledningarna till att jag ser hela Åland som en helhet precis som de flesta andra utifrån ser på ön.  Jag ser en enda kommun som det optimala för att möta framtidens utmaningar men ett utvecklat samarbete är nödvändigt om den nuvarande kommunstrukturreform inte blir genomförd.  Jag ställer upp i Finström med Geta som min sekundärkommun.
 • Jag har tre vuxna pojkar och 5 barnbarn. Tidigare gift med Inger som avled i i mitten av sommaren efter att kämpat mot cancern över 6 år.
 • På fritiden har jag en gård med 18 uthus att hålla i skick, en hund lite bikupor och höns. Blomland, hushåll och tomt håller mig också hemma då jag inte fiskar eller röjer upp i skogen.