Miljö och klimat 

Socialpolitik 

Diskriminerings frågor 

  •  Jag bor i Sund och är utbildad miljöbiolog vid Åkademi. Jag har arbetat i över 20 år som hälsoinspektör som övergick tillmiljöskyddsinspektör då tre myndigheter sammanslogs. Jag är ny som politiker men har alla år jobbat under politiska nämnder till vilka ärenden bereds och att läsa in mig på lagstiftning måste göras dagligen. Under fyra års tid, 2000-2003, var jag ledamot i miljöprövningsnämnden varav två år som vice ordförande. 
  • En hållbar miljöpolitik måste föras där det är viktigt att lyssna på den sakkunskap som förs fram. Vi kan inte blunda för miljö- och klimatproblemen och jag skall föra en politik för hållbarare lösningar som utökad kollektivtrafik för att få ner antalet bilar på biltäta Åland. Vindkraften behöver utökas och flera våtmarker tillkomma som fosforfällor som minskar näringstillförseln till den sårbara Östersjön. 
  • Jag har egen erfarenhet av den föråldrade handikapplagstiftningen och vill jobba för att få den uppdaterad. Varje människa är värdefull och skall ha möjlighet att fungera i samhället utgående från sina egna förutsättningar. 
  • Ingen person skall diskrimineras pga sin funktionsnedsättning, tro, hudfärg, sexuella läggning, kön eller ålder. Alla skall ha samma möjligheter till utbildning, arbete och att ha möjlighet att fungera i vardagslivet. 
  • Jag ställer upp som kandidat för liberalerna både i kommunalvalet och till lagtinget. 
  • Jag sjunger i två till genren olika körer, är betjänt åt fyra kattor och en hund, har stort trädgårdsintresse och umgås gärna med familj och vänner.