• Utbildning är en investering, stöd ungdomarna i sina val.

• Ungdomarna är arbetslivets resurs i framtiden, ge dem möjligheter.

• Arbetslivet! Ung och hungrig, äldre och erfaren alla behövs.

  • Alltid med miljö och jämställdhet som grund.

VARFÖR JAG STÄLLER UPP?

  • Har alltid varit samhällsintresserad och alltid varit med och påverkat som representant i studeranderåd, ledningsgrupper mm.
  • Jag vill vara med och utveckla Åland till en framgångsrik och trygg plats att bo och verka på.
  • Ett blomstrande näringsliv, trygg skolgång, möjlighet till jobb och ett skönt åldrande de sammanfattar kort ett bra Åland.
  • Genom mina uppdrag som fullmäktige ledamot i Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Finlandssvenska lärarförbundet. Vice ordförande för Akava- Åland samt Akava-Ålands förhandlare för utbildningssektorn och Huvudförtroendeman inom Landskapet för Akava medlemmar.M.fl uppdrag.
  • Har jag fått en gedigen kunskap om hur man arbetar på lång -och kortsikt för att nå resultat.
  • Jag är målmedveten och har en förmåga att se saker ur ett övergripande perspektiv.
  • 14 års erfarenhet som förhandlare har lärt mig vikten att lyssna noga och ha goda argument för de du framför.
  • Jag kommer att driva utbildnings, arbetslivs och fritids/idrottsfrågor, miljö- och jämställdhet ingår automatiskt i mina tre huvudområden.