• Bättre kollektivtrafik
• Ett hållbart Åland
• Dialog framför monolog

Bättre kollektivtrafik

  • Jag är uppväxt på landsbygden, hade det inte varit för mina föräldrar som skjutsade och hämtade mig flera gånger i veckan så hade jag varken kunnat delta i fritidsaktiviteter eller träffat mina vänner som bodde i Mariehamn. Varför? För att det inte gick bussar på kvällarna på vardagar, och endast en tur på lördagen och en på söndagen. Såhär har det varit så länge jag kan minnas. En person som bor i på Lemland och arbetar i Mariehamn och börjar arbetsdagen klockan 07.00 har inget annat val än att köra sin egna bil, då arbetsdagen redan börjat när dagens första buss passerar. Nog för att en del samåker, men det är fortfarande väldigt många som åker en och en i sina bilar, för att de inte har något annat val. Att Åland har såhär bristfällig kollektivtrafik inte bara negativt för miljön, utan även för plånboken. Framförallt är det viktigt för barn och unga att vi har en utökad kollektivtrafik även på kvällar så att de kan delta i fritidsaktiviteter även om en vuxen inte har möjlighet att skjutsa dem. Detta är ett problem som inte behöver finnas, detta är ett problem som har en lösning. Det handlar bara om att prioritera och ge tillräckligt med resurser.

Ett hållbart Åland

  • Vi har turen att kunna få Åland ”på tallriken och i glaset” med bland annat grönsaker, potatis, kött, mjölk, ost, juice och öl från Åland, i många fall är produkterna även ekologiska. Vi måste fortsätta välja lokalproducerade produkter framför importerade, och stödja åländska bönder och jordbrukare. Vi behöver bättre förutsättningar för ett rent och hållbart Åland, där små förändringar kan göra stor skillnad. Ett steg i rätt riktning är fler soptunnor i Mariehamn och solcellsdriven gatubelysning. Med våra korta avstånd är Åland i min mening den perfekta platsen för el-, hybrid- och laddhybrid bilar. Fler måste välja el-, hybrid och laddhybrid bilar framför traditionella bensin- och dieselbilar, och då det är en stor investering måste det finnas fler förmåner för de som gör bytet från en traditionell till en mer miljövänlig bil. Åland bör även utreda möjligheten till biogasbilar. Biogas är ett fossilfritt, förnybart och hållbart alternativ som drivs på avfall som vi producerar oavsett.

Dialog framför monolog

  • Jag är utbildad retoriker, och mig veterligen Ålands enda. Ordet retorik får många att rygga tillbaka då det ofta hörs i negativa (och ofta även politiska) sammanhang. Många tror att det handlar om att föra människor bakom ljuset och övertala dem genom att ljuga. Retorik handlar i själva verket om att vara vältalig, att genom rätt ordval uttrycka sig på ett klokt och moraliskt sätt. Framförallt handlar retorik om att övertyga, vilket betyder att med hjälp av exempelvis goda argument få mottagaren övertygad. För mig är god kommunikation A och O. Jag upplever ofta att politiska debatter och anföranden mynnar ut i långrandiga monologer fyllda av tomma, komplicerade ord där det viktigaste är att i slutändan vara den som hörts mest. Jag vill ha mer dialog än monolog, jag vill ha diskussioner där vi lyssnar och lär oss av varandra och andra. Men framför allt vill jag se bättre kvalité i politiska anföranden, välvalda ord med mening och tanke bakom, och levande dialoger som faktiskt leder till något. Med andra ord – mindre snack och mer verkstad.
  • Jag har en kandidatexamen i retorik och kommunikativt ledarskap från Örebro universitet. Utöver det har jag även studerat statsvetenskap, språkvetenskap, sociologi och socialpsykologi vid Örebro universitet, samt organisations- och kommunikationsutveckling och Europastudier vid The Hague University of Applied Sciences. Jag har arbetat som copywriter, översättare, kommunikatör och sälj- och marknadsplanerare och är medlem i JCI Mariehamn.
  • Mina intressen är resor, träning, matlagning och umgås med nära och kära.