Jag ställer upp i valet för:

Skärgården är mitt hem och det ska vara möjligt att leva, bo och utvecklas i framtiden

Havet är centralt på Åland och det måste vi ta hand om.

Närståendevårdarna gör en samhällsinsats och måste synas i beslutsfattandet.