Levande skärgård

Teknologi och organisation

Frihet

  • På Åland behövs fler politiker som gör saker och som verkligen driver igenom de ändringar som behövs i samhället. Alltför ofta upplever jag att vi har personer som endast pratar om förändring men är inte villiga att jobba för den. Jag driver konkreta projekt där resultat av förd politik syns i verkligheten. På detta sätt jobbar jag även för att underlätta för att nya företag etableras och för att understödja befintliga genom minskad byråkrati.
  • Skärgården är särskilt viktig och här står jag för förbättring av livsvillkoren i en levande skärgårdoch glesbyggd.
  • Miljön vi lever i och östersjön som vi har runt oss är ansatt av övergödning, gifter och exploatering av sådant slag att det har stor konsekvenser för Ålands befolkning. Stora förändringar behövs och vi behöver underlag av fakta för att kunna ta rätt beslut och investera i både teknologi och organisation för att vända trender. Ingenjörskunskaper och forskning på den internationella nivån kommer att vara viktiga och även här har Åland en viktig roll att spela. Jag tror att vi kan knyta samman industrier, länder och makthavare runt Östersjön och skapa de förändringar som krävs. Detta vill jag jobba för.
  • Att vara ung på Åland idag skiljer sig på många områden jämfört med bara tjugo år sen. Dagens kommunikation ger möjligheter men också problem genom att personer lätt kan bli utsatta för kränkande handlingar. Jag menar att vi behöver åtgärder inom skola, barn och ungdomsvård där det finns fler möjligheter att få hjälp samt att det finns en frihetatt välja. Utbudet av sport och fritidssysselsättning upplever jag som väldigt bra och det kan göras ännu bättre.
  • Mitt hjärta slår extra när jag är på Fiskö och tillbringar tid med att rusta upp familjens skärgårdshus från 1800-talet mellan fisketurer och bastubad.