·  Trygghet är en känsla som lägger grund för sunda beslut

·  Hållbarhet är att i nutid bygga möjligheter för framtiden

·  Samarbete är en förutsättning för all samhällsutveckling

VARFÖR JAG STÄLLER UPP? JAG VILL:

 • Främja det förebyggande ungdomsarbetet för att säkra en socialt hållbar framtid.
 • Jag vill göra det enklare att leva, bo och jobba på Åland genom att byta ut förlegade strukturer mot samarbete enligt och efter gemensamma mål.
 • Jag vill öka hela Ålands befolkning och få inflyttningen att sprida sig utanför Mariehamn till landsbygd och skärgård genom att satsa på att utveckla centralorter och avsevärt förbättra kommunikationen.
 • Bygga ett hållbart och attraktivt kollektivtrafiknät för att decimera det dagliga personbilsåkandet.
 • Marknadsföra Åland som ett mönstersamhälle när det gäller hållbarhet och lokal livsmedelskonsumtion samt ”Axganisera” offentliga matinrättningar. Det som finns på Åland ska tas från Åland enligt tillgång och säsong!
 • Grunda ett forsknings och konferenscenter på Åland för miljö och utvecklingsstudier i samarbete med universitet och högskolor runtom Östersjön och från övriga Nordeuropa.
 • Modernisera näringsrätten eller utöka möjligheter till undantag för att öka Ålands konkurrenskraft gentemot närområdet och få upp Ålands rykte som företagsvänligt samhälle.

 

UNGDOMSFRÅGOR:

 • Grunda en förebyggande ungdomsenhet för att samla aktörer och genomföra snabba och effektiva insatser för att förebygga problem, främja aktuella behov och i förlängningen avlasta barnskyddets arbetsbörda.
 • Ungdomsmottagning som en lågtröskelverksamhet, med en dörr in dit alla ungdomar, oavsett kön, läggning eller hemkommun, kan söka sig för att få hjälp med fysiska, psykiska och sociala problem.
 • Ett tillfälligt placeringshem för ungdomar med tillnyktringsrum.
 • Strukturera, fokusera och stärka det sociala arbetet i skolorna
 • Utveckla föräldrastödet inom offentlig sektor alternativt utveckla samarbetet på området med tredje sektorn.