För en stabil ekonomi

Tillväxt

Lönsamt företagande

  • Jag vill fortsätta att bygga samhället. Jag är övertygad om att det krävs tillväxt för att vi ska kunna nå hållbarhet. Företagen, det offentliga och individen måste ha ekonomiska muskler för att kunna välja det hållbara alternativet framom det motsatta. För att nå resultat i politiken så krävs det ofta att man kompromissar. Jag tycker själv att jag är bra på det. Jag hoppas också att jag uppfattas som pålitlig i politiken. En handslag håller tills man gemensamt enas om att handslaget inte längre gäller. Jag brinner för skärgården. Jag hoppas att skärgården och skärgårdsborna ska kunna enas om en gemensam politik. Det om något skulle stärka skärgården. Jag uppskattar den företagaranda som finns på Åland samtidigt som jag har lätt för att bli imponerad över hur många högkvalificerade tjänstemän vi har på Åland. Denna kombination är för oslagbar.
  • Jag har en bakgrund som företagare. Jag har också en lång erfarenhet av kommunalpolitiken genom 24 år som invald i fullmäktige i min hemkommun Kumlinge. 10 år som styrelseordförande och 12 år som fullmäktigeordförande. Jag har nu haft förmånen att ha en plats i lagtinget i 18 år. 2 år som ersättare och 16 år med ett eget mandat. Som finansminister har jag verkat i 8 år.
  •  Min fritid ägnar jag huvudsakligen hemma i Kumlinge. Min familj består av sambon Ulla-Karin och vår katt Helge. Vi tre älskar stuglivet ute på vår holme. Jakt och gäddfiske hör till mina intressen.