Jag ser till småföretagarnas rätt, djurens välmående och skärgårdens framtid

VARFÖR JAG STÄLLER UPP?

  • Jag är född och uppvuxen i Tyskland, flyttade till Sverige 2008 och till Åland 2013. Politisk intresserad har jag redan varit som ungdom. Under en tid har jag varit engagerad inom lokalpolitiken i Sund. Jag känner ett behov av min sakkunskap i lagtinget samtidigt som jag är fascinerad av Ålands småskalighet som gör det möjligt att påverka i mycket större utsträckning än i andra länder.
  • Jag jobbar som veterinär med fokus på djurskyddsarbete. Detta har gett mig bra insyn i behovet av att få en ny, förbättrad och tydligare djurskyddslag. Med min sakkunskap kan jag bidra till en modern lagstiftning med målsättningen att skapa mera rättssäkerhet åt djurägare och att få Åland bli en förebild inom djurskydd i Norden.
  • Jag är 3-barnsmamma och har under fem år drivit ett eget företag på heltid i Sverige samt driver fortfarande en egen firma vid sidan om min anställning. Jag har därför personliga erfarenheter från småbarnslivet som egen företagare och vet mycket väl vilka problem unga familjer ställs inför, t.ex. när en som företagare ska ta ut föräldrar- eller vårdledighet, här behövs ett system med mer flexibilitet!
  • Skärgårdsborna ligger mig nära och jag har sedan jag flyttade till Åland då jag erbjudit veterinärtjänster åt skärgården, både privat och via min anställning. Att få ut service till skärgården är idag ingen självklarhet och vi måste skapa bättre möjligheter för det!

Till min blogg:

Vill du veta mera om min politik kan du läsa vidare här: >>