• Samhällsplanering på regionalnivå! 

  • Fokus på samhällsviktiga ideella organisationer!

  • Klimatsmart byggande ska löna sig!

VARFÖR JAG STÄLLER UPP?

För att jag vill verka i ett parti där liberalismen är ett ledord, där fakta går före tyckande, där allas röster får höras och konsensus kan nås, där demokrati är ett hedersord, och där vi faktiskt har jäkligt trevligt.

Samhällsplanering på regionalnivå! Återinför regionplanekontoret!

  • Landsbygd och tätort är båda lika omistliga delar av Åland och den ena kan inte fungera utan den andra. Jag vill se över strukturerna i offentlig förvaltning, förvisso finns mycket som kan förbättras. De kommunreformer som påbörjats kommer att utvecklas och jag vill hjälpa till att bidra till bästa möjliga resultat.
  • Planering är all utvecklings moder och samhällsplanering är av stor betydelse för vårt samhälle. Bland annat borde planeinstrumentet användas betydligt mer än det görs idag, med början i en landskapstäckande regionplan.

 Fokus på sammhällsviktiga ideella organisationer!

  • Det frivilliga arbete som utförs av engagerade medborgare bör få ett större erkännande och utan detta skulle vårt samhälle vara betydligt fattigare på alla sätt. I de flesta fall är det inte pengar som saknas utan helt enkelt människor som har möjlighet att ge av sin fritid för att brandkåren, knattefotbollen eller byalaget skall fungera. Mitt förslag är att det skall vara möjligt att gör ett “talko-avdrag”, liknande Ålandsavdraget i beskattningen om man deltagit i samhällsbefrämjande ideella aktiviteter.

Klimatsmart byggande ska löna sig!

  • Vår väg mot det hållbara samhället har inletts men ännu är vi inte framme. Jag vill bidra till att vi håller vårt omställningsarbete på rätt kurs. Vi bör fokusera på tre områden, transport, primärnäringar samt energieffektivitet i fastigheter. Fastigheter är det enklaste, där bör klimatsmart byggande belönas i bygglovsprocessen. Detta kan också gälla existerande byggnader om den föreslagna åtgärden väsentligt sänker energiåtgången.
  • Primärnäringarna (läs: jordbruket) är ett fokus område, men också en vital del av lösningen där vi i samarbete med dess organisationer tar fram lösningar för att göra primärnäringarna hållbara.
  • Transporterna till och från Åland kan vi inte nämnvärt påverka, de har redan ett omställningsarbete pågående via IMO. Men våra egna skärgårdsfärjor ska vi via kortruttsprogrammet åtgärda.
  • Smart Energy Åland bör understödas ytterligare så att förnyelsebara energikällor blir det vanligast förekommande och antalet eldrivna fordon på Åland ökar väsentligt.