Hjälp mig hjälpa vårt hav

Naturen är turismens framtid

Bussigare bussturer

  • Som friluftsmänniska har jag paddlat kajak runt hela Åland och upplevt den vackra plats vi bor på. Det som knyter samman alla Ålands öar, är vårt hav. Men tecknen på att havet inte mår bra blir bara värre och värre. Stora algbälten hör till vår vardag och bottendöden tar kål på allt liv i dess närhet och är en effekt av övergödningen. Att se detta med egna ögon har gjort mig orolig, allra främst för våra barns framtid. Jag vill inte se dem växa upp med en illaluktande sörja på badstränderna, badförbud när det är som varmast, döda eller sjuka husdjur för att de råkat dricka lite vatten med blågröna alger i och fiskar som vi inte kan äta. Därför kommer jag att göra mitt yttersta för att påverka alla beslut som berör Ålands havsmiljö. Jag vill hjälpa innovatörer som kommer med nya, miljövänliga produkter och tjänster, och främja och lyfta fram företag som har ett genuint miljötänk.
  • Inom turismen pågår just nu en märkbar förändring bland resenärerna då de inte följer samma mönster som tidigare. Där måste vi få branschen att förändras och anpassa utbudet till efterfrågan. Jag vill stöda de turistföretag som vågar kliva utanför ramen och erbjuda mer friluftsaktiviteter, idrottstävlingar och evenemang som har koppling till naturen och havet, utanför högsäsongen. Med stödpengar skulle det vara lättare att anlita funktionärer, att hålla en högre servicenivå och därmed även kunna bygga upp evenemang och aktiviteter som skulle vara konkurrenskraftiga inte bara i Norden, utan också i Europa.
  • Kollektivtrafiken är en viktig faktor som gör att ungdomar lättare kan ta sig till och från skolan, träning och aktiviteter. Aktiva ungdomar får gemenskap, samhällsintresse och ett kontaktnät som senare underlättar i arbetslivet. Som ensamstående förälder har du kanske inte möjligheten att skjutsa dina barn till alla aktiviteter, och måste ibland välja bort att ha en egen bil på grund av din ekonomi. Som pensionär är det också lätt att bli isolerad från sin familj och vänner då olika sinnen sakta börjar svika och man varken bör eller får köra bil av olika orsaker. Därför vill jag vara med och påverka kollektivtrafiken, så att vi får bättre förbindelser från landsbygden till stan och skapar förutsättningar att ta sig fram påÅland. Det är också bättre för miljön.
  • För mig är det viktigt att alla människor ska ha samma förutsättningar att lyckas i livet.
  • Jag vill att de som är driftiga och visar entreprenörsanda ska premieras och hjälpas framåt snarare än begränsas. De svaga, ensamma, sjuka och utsatta ska fåd en hjälp de behöver av samhället utan byråkrati och energikrävande processer som tar mer än de ger.