• Stabilitet och förändring 

• Förnuft, känsla och resultat 

Jag anser att om man har ett ekonomiskt, socialt och miljö- och klimatmässigt perspektiv har man möjlighet att föra en komplett och till många delar en så mångsidig politik som möjligt. Vårt samhälle är inte färdigt. Det utvecklas hela tiden och för oss framåt. Den åländska politiken behöver både stabilitet och förändring. Jag betraktar mig som grön liberal så hela omställningen till ett hållbart samhälle är en viktig och prioriterad fråga. Där ingår allt från en ambitiös klimat- och miljöpolitik, en övergripande plan över äldreomsorgen, samordnande insatser för psykisk ohälsa men också en politik som gynnar ekonomin och småföretagare. En politik som sätter människorna i centrum, inte strukturerna. 

Jag är sjuksköterska. Det har lärt mig att lyssna men också att både handla och prioritera. Nu har jag varit politiker både på landskaps- och kommunalnivå i 16 år. Jag har suttit i nämnder, styrelser, i fullmäktige och stadsstyrelsen. Jag har också suttit i utskott, varit social- och miljöminister och under denna mandatperiod  lantråd. Jag är både glad och tacksam över förtroendet. Jag vill fortsätta att vara med och göra ett bra Åland bättre. 

Jag är född och uppvuxen i Mariehamn men har som så många andra mina rötter och fötter på landsbygden och i skärgården. Men först och främst är jag ålänning. Mina ledord när det gäller det politiska värvet är förnuft, känsla och resultat. 

Jag är en läsare! Jag läser tidningar, artiklar och böcker. Jag lyssnar gärna på musik, går på teater, bio och utställningar. Jag är en kulturtant helt enkelt. Att vara ute i skog och mark med vår lilla hund och på havet är en livsnödvändighet. En perfekt helg innehåller åtminstone en middag, som jag gärna lagar, i goda vänners lag.