Barnmorska med politisk erfarenhet. Vet hur jag kan påverka för din skull!

VARFÖR JAG STÄLLER UPP?

  • Som barnmorska och hälsovårdare har jag lång erfarenhet från hälso- och sjukvården och ser behovet av förbättrings- och utvecklingsarbete i smått och i stort. Omvandlingen från barnmorska till politiker var lite kämpig, men nu är jag riktigt varm i kläderna och vet hur jag kan påverka politiken, och ser vad och vilka frågor som behöver upp på agendan. Som barnmorska är jag van att arbeta med och för kvinnor och deras familjer att de ska få det bättre. Det vill jag fortsätta med nu som politiker. Jag vill lyfta vårdfrågor högre upp på agendan, min kunskap och erfarenhet från vården ger mig förutsättningar till det, jag tror att en bättre vård är möjlig! Tillgången till rätt vård i rätt tid är viktig för att alla ska må bra, men därtill behöver vi ren luft, rent vatten men också ren och hälsosam mat.
  • Politiskt oerfaren var jag då jag ställde upp i valet 2015 och hade turen att komma in på ersättarplats för Katrin Sjögren som då blev lantråd. Mina drygt tre år i politiken har givit mig viktiga erfarenheter, och jag vill gärna fortsätta göra allt jag kan för att skapa det bästa möjliga Åland, för alla!
  • Vi behöver alla vara med och skapa ett hållbart Åland. Vi är alla bra på olika saker och bidrar där vi kan och på olika sätt. Det är viktigt att beslut baserar sig på kunskap mera än politiska åsikter. Viktiga hållbarhetsfrågor för mig är frågor som rör jämställdhet, vård (all vård), barn och ungdomsfrågor, vidare är frågor om trygghet viktiga, och sist, men inte minst anser jag att det är viktigt att vi tar hand om våra äldre på ett bra sätt. Det är de värda!
  • Jag engagerar mig gärna och mest i jämställdhets- och vårdfrågor men även i miljöfrågor. Vidare lyfter jag gärna frågor som rör barn och ungdomar och jag tycker politiker behöver bli bättre på att inhämta deras åsikter innan beslut tas. Det är även viktigt att tänka på dem som inte har en röst eller kan framföra sina åsikter. Jag vill sätta fokus på att lösa problem och önskar färre gränser och murar. Givetvis kommer jag att kämpa vidare för lika lön för likvärdigt arbete, samt andra jämställdhetsfrågor på alla plan. Jag vill arbeta vidare för att förbättra all vård och omsorg, och jag vill lägga ett mycket större fokus på det förebyggande hälsoarbetet, som jag ser som en investering. Personal, anhöriga och patienter behöver göras mera delaktiga i utvecklingen av vård och omsorg.  Vi behöver lägga i en högre växel i frågor som rör klimat och miljö, så är det bara! En bra utbildning för barn och ungdomar är en prioriterad fråga för mig tillsammans med att ge alla en trygg barndom, men trygghetsfrågan är viktig för alla. Jag vill ha mera verkstad och mindre snack!
  • Jag har lång erfarenhet från vården, där har jag även engagerat mig fackligt och har därtill erfarenhet av personalfrågor, så som personalinflytande och andra viktiga anställningsfrågor. Det gör att jag ser att det finns ett behov av förändring. Jag är bra på att lyssna och är inte rädd att ta obekväma beslut. Jag har nu landat i politiken och fortsätter gärna mitt arbete för ett mera jämställt Åland, en lättillgänglig vård och omsorg som är evidensbaserad och kvalitetssäkrad och för ett offentligt Åland där personalen trivs och har möjligheter att utveckla och utvecklas.