Säker tunnel gör skillnad

Digitalisering ger mer resurser

Näringsrätt för 2000-talet

Gemensam tidszon med Sverige från 2021

 • Jag är 58 år, varit företagare runt om på Åland fram tills för 4 år sedan. 2015 blev jag invald i Lagtinget. Arbetet som lagtingsledamot kräver hög närvaro och prioritering för att motsvara uppdragets förpliktelser. Därför väljer jag att bara ställa upp i lagtingsvalet och undvika dubbla stolar, såsom kommunala uppdrag eller privatföretagande.
 • Jag har utöver lagtinget arbetat i Lag- och Kulturutskottet, ersättare i Finans- och Näringsutskottet, suttit i Ålands Musikinstituts direktion och varit ordförande för Ålands delegation i Nordiska Rådet. I NR sitter jag med i Tillväxt- och Utvecklingsutskottet samt i Gränshindergruppen. Är även offentlig medlare på medlingsbyrån och sitter i styrelsen för Ålands aktiesparare.
 • Att hela Åland skall leva kan lätt tas för givet men det kräver att resurser fördelas ansvarsfullt. Investeringar skall innebära möjligheter att förbättra landskapets resurser och ekonomi samtidigt som det underlättar för oss ålänningar.
 • Ökade satsningar på digitalisering ökar servicegraden för oss ålänningarna utan att öka driftskostnaderna.
 • Ekonomin är viktig för Ålands fortsatta välstånd och löften om stora satsningar måste ske efter välgrundade utredningar. Utan en sund ekonomi kan vi inte förbättra vår välfärd.
 • Lagspelet inom politiken är viktigt för att åstadkomma resultat, soloaktiviteter skapar rubriker men inte skillnader.
 • Visst har jag frågor som jag jobbar extra för:
 1. bland annat en livskraftig skärgård gärna med en säker tunnel,
 2. teknikomställning för att omfördela våra resurser,
 3. anpassade äldreboenden när vi inte vill bo hemma,
 4. en miljöpolitik som inte utarmar Åland utan som istället möjliggör ökad tillväxt
 5. ett Åland som är fortsatt aktivt i Norden.
 • Fritiden upptas mycket av stugan, båtliv, fiske och förr även golf men nu får klubborna vila.