Jag är 25 år, född och uppvuxen i Mariehamn. Jag började min yrkesbana som journalist men sysslar numera mest med reklam. Jag har varit politiskt aktiv i tio år och det är andra gången jag ställer upp i valet.

Jag brinner för frågor om kost, hälsa, psykiskt välbefinnande men också frihets- och demokratifrågor. Den röda tråden är frihet för individen.

Genom mina tio år som politiskt aktiv har jag sett att vi går mer och mer mot regleringar och mot en större offentlig sektor. Jag vill inte ha det så. Jag vill att så stor del som möjligt av marknaden ska vara fri och att vi som lever och bor på Åland ska ha så stor valfrihet som möjligt i alla våra angelägenheter.

På min hemsida www.jannik.ax finns ett komplett valprogram.