Namn: Roger Andersson
Nr: 503
Kommun: Lemland 

Jag ställer upp i kommunvalet i Lemland 2019 för att jag vill jobba för 2 huvudfrågor:

 • Ett Lemland som erbjuder bra kommunal service åt alla invånarna! Detta genom att driva följande frågor:
 • människan i fokus. Kommunen har idag en kompetent personalstyrka som kan åstadkomma förbättringar i sitt arbete, bara de lyssnas på. Inom t.ex. daghemsplaneringen har de varit en stor tillgång och jag vill utveckla arbetssättet mer inom kommunen.
 • förbättra trafiksäkerheten genom att förbättra kommunalvägarna i kommunen och speciellt arbeta för en gång- och cykelväg längs med Järsövägen!
 • fortsätta arbeta för nya lokaler åt barnomsorgsverksamheten.
 • att effektivisera driften inom barnomsorgen, bättre omsorg till lägre kostnad helt enkelt.
 • att höja standarden på lokalerna inom äldreomsorgen. Även lyfta frågan hur vi ser till att det fortsätter vara bra standard!
 • att möjliggöra att äldre människor kan bo hemma och känna trygghet så länge det är möjligt.

I korthet, se till att basverksamheten fungerar och förnyas och utvecklas kontinuerligt.

 1. Järsö-Nåtö ska fortsätta vara en del av Lemland. En inkorporering som jag anser strida mot kommunallagen på flera punkter och som dessutom tvingar äldre människor att lämna sina hem pga ökade skatte- och servicekostnader kan jag inte, och kommer jag aldrig, acceptera.

Jag har även en bred erfarenhet från många områden, både kommunalt och inom arbetslivet, som bidrar till min erfarenhet.

Jag tror på styrkan i samarbete, endast då får man fram den enorma kunskap och kompetens som faktiskt finns hos människor och kan nå lösningar på ett bra sätt.

 

Namn: Tony Asumaa
Nr: 511
Kommun: Lemland 

Mitt namn är Tony Asumaa och är 51 år. Jag bor i Granboda vid Lumparsund och är utbildad ekonomie magister. Jag har en sambo och en dotter på 20 år plus två katter.

Jag är utbildnings- och kulturminister i Ålands landskapsregering.  Som minister ansvarar jag också för frågor vad gäller idrott, IT och ungdomar.

I detta val är det fjärde gången jag ställer upp i kommunalvalet i Lemland. Får jag Ert förtroende och blir invald i kommunfullmäktige i Lemland ska jag göra mitt allra bästa för att göra vår hemkommun Lemland till den bästa kommunen att bo och leva i på Åland oberoende ålder! Man gör ingenting ensam men tillsammans kan vi göra skillnad!

Har ni frågor och funderingar hur vi kan göra Lemland ännu bättre så kontakta mej gärna!
Tony Asumaa
e-post: tony.asumaa@aland.net
mobil: 040-5183214

 

Namn: Jana Eriksson
Nr: 502
Kommun: Lemland

Jag heter Jana, är uppväxt i Jomala och flyttade till Lemland för 20 år sen. Här har jag min familj som består av man, två döttrar, tre kattor och två kaniner.

Jag har alltid varit engagerad i föreningar och hösten 2015 hade jag äntligen tid att ställa upp i kommunalvalet och aktivera mig i politiken. Sedan 2016 sitter jag i kommunfullmäktige som förste vice ordförande och samtidigt är jag ordförande i skolnämnden. Det har varit en spännande och lärorik resa och den fortsätter jag gärna med.

Jag tycker att det är viktigt att det satsas på barn och ungdomar. Jag har fått följa Lemlands skolas arbete och är imponerad av arbetet de gör. Jag vill att de ska få fortsätta göra ett bra jobb och jag vill stödja dem i det.

Barnomsorgen gör ett hästjobb för att ge våra småbarn den bästa starten i livet utanför hemmet. Personalen är den viktigaste resursen och jag vill ge dem bra verktyg för att underlätta sitt arbete och utveckla det till den bästa barnomsorgen på Åland!

Lemlands kommun har hittills varit väldigt måna om att hjälpa våra barn och ungdomar att utöva fritidsintressen i kommunen men även sådana aktiviteter som inte erbjuds i Lemland. Det är en ära att vi som kommun har muskler att erbjuda detta och min vilja är att fortsätta med det.

Jag vill också jobba för att våra åldringar ska ha bra service och ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, som gör dem lyckliga och ger dem en vardag med guldkant.

Vi har en bra kommun redan och vi kan göra den ännu bättre. Vi behöver ha en ekonomi som tillåter nyinvesteringar, ha råd att tänka miljösmart och ha rätt personer på rätt plats. Jag hoppas att Ni ger mig fortsatt förtroende att se till hela Lemlands utveckling!

Ni kan nå mig på:
Tel 040 51 69 572
(hellestorp24@hotmail.com)

 

Namn: Gun Holmström
Nr: 508
Kommun: Lemland

Bott på Björkudden sedan 1978.

 • Har denna valperiod varit ledamot i Byggnads- och miljönämnden, ersättare för Roger Andersson i Kommunstyrelsen, ordförande i Äldrerådet och ledamot i byggnadskommittén för daghemmet Saltkråkan och Lelök.
 • Mina hjärtefrågor är äldreomsorgen och miljön.
 • Vill arbeta för att seniorer skall ha möjlighet att bo kvar i kommunen. Kostnaderna och bidragen för äldre skall vara jämställda i kommunerna på Åland.
 • Det skall finnas aktiviteter för alla åldrar i kommunen, barn, ungdomar och seniorer.
 • Sophanteringen skall vara enkel för brukarna och kostnaderna skall hållas nere.
 • Kommunen och privata skall ges möjlighet att planera områden lämpliga för bostadsbyggande så att det finns möjlighet till inflyttning av nya kommuninnevånare.
 • Vill fortsätta göra ett bra Lemland bättre.

 

Namn: Annika Humell
Nr: 510
Kommun: Lemland 

Jag har jobbat med barn och ungdomar i ca 20 år, både inom barndagvård och som fältare. Jag tycker om att vara ute i skog och mark när jag har möjlighet. Nyckelord för mig är delaktighet, trygghet och kompetensutveckling.

 

Namn: Anna Janson
Nr: 507
Kommun: Lemland 

Jag heter Anna Janson, är 43 år gammal och kommer från Söderby där jag bor tillsammans med min man och våra tre barn. Jag arbetar som Administrativ chef vid Högskolan på Åland och jag är utbildad ämneslärare i språk och ekonomie magister från Åbo Akademi. Jag har varit engagerad i politiken i Lemland, sen vi flyttade till kommunen år 2008 – före det i Mariehamn som ledamot och viceordförande i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen.

Under innevarande mandatperiod har jag varit kommunstyrelsens ordförande (förra perioden viceordförande), vilket har varit ett ansvarsfullt och mycket intressant uppdrag. Det har samtidigt gjort att jag har fått god insyn i kommunens alla olika verksamhetsområden. Jag anser att Lemland är en bra kommun att leva och bo i och jag vill arbeta för att Lemland ska bli ännu bättre.

Vi har en bra skola, bra barnomsorg och bra äldreomsorg – vilket för mej är det viktigaste att fungerar i ett samhälle. Barnen ska ha en trygg och stimulerande barnomsorg och skola. Det ska vara värdigt att åldras och alla ska kunna förvänta sig att ha en meningsfull tillvaro även när man inte längre klarar av att bo kvar hemma. Inom tekniska sektorn behöver det göras politiska prioriteringar för att kunna erbjuda så bra infrastruktur som möjligt i kommunen. Högst på listan bland investeringar idag är nya daghemmet i Bengtsböle på det s.k. Lelöksområdet som börjar byggas under vårvintern. Jag önskar också att landskapet nu satsar på att bygga cykelbana och förbättra landsvägen till Järsö/Nåtö. Vi har under mandatperioden satsat på att förse kommunens fastigheter med solpaneler för att kunna minska energiförbrukningen. Jag kommer att stödja en fortsatt satsning på mer hållbar energi för kommunens fastigheter.

Ett rättesnöre för mej är att alla kommuninvånare ska behandlas lika och ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Jag fortsätter gärna jobba för att göra ett bra Lemland ännu bättre!

 

Namn: Lenita Nylund
Nr: 515
Kommun: Lemland 

 • Lenita Nylund, född 1968, uppvuxen i Mariehamn, har bott i Lemland sedan 1992.
 • Jag är utbildad pedagogisk Barnskötare och psykatrisk sjuksköterska.
 • Har jobbat inom barnomsorg, specialomsorg, äldrevård, som assistent i skolan,
 • barnskötare och sjukskötare på ÅHS och Stiftelse Hemmet.
 • Jag är gift, har 5 barn och bor i Granboda Lemland.
 • Sitter i Fullmäktige som ledamot i Lemland sedan 2016 och är även ledamot i
 • Byggnadsnämnden och suppleant i Fritids-och kulturnämnden.
 • Jag är även ledamot i Kyrkorådet sedan 4 år.
 • Mina intresseområden är sociala frågor från vaggan till graven. Att vi som kommun kan ge en bra barndagvård, skolgång, fritidsaktiviteter och åldringsvård.
 • Jag vill att det ska finnas olika sorters boende för invånarna både inom äldreomsorgen och inom handikappvården.
 • Handikapp frågor är något som ligger mig varmt om hjärtat. Den service vi ger
 • kommuninvånare skall vara anpassad för individen.
 • För unga med NPF så finns det i dag inte boende alternativ från föräldrahemmet till ett eget boende. Stöd åtgärderna som ges i det egna hemmet är inte alltid tillräckliga. Det kan behövas stödboende innan man kan bo helt själv eller under olika faser i livet när ens mående är sådant att man inte klarar av ett eget boende.

Under de år jag suttit i byggnadsnämnden har jag hittat många nya områden som är intressanta. Generalplaner och sophämtningar mm.

 

Namn: Henrik Olofsson
Nr: 506
Kommun: Lemland

 • Mina hjärtefrågor i kommunvalet 2019 Lemland!
  Att kunna behålla dagens fina servicenivå till hela Lemlands befolkning både unga och äldre och att hålla ekonomin i skick!
 • Arbeta för att färdigställa utbyggnaden av de planerade daghemmen i Söderby o
 • Björkudden.
 • Kommunen skall planera för att ge privata sektorn möjligheter att kunna bygga anpassade lägenheter för äldre personer och andra i behov av tillgängligt anpassat boende, på kommunens område vid Norråkerområde på Järsö och någon lämplig plats i Söderby området.
 • Arbeta på att gång och cykelväg byggs vid Järsövägen.
 • Att Järsö-Nåtö området kvarstår att ingå i Lemlands område, skall inte inkorporeras av Mariehamn.

Mob +358405754110

 

Namn: Susanne Olofsson
Nr: 504
Kommun: Lemland  

Mitt namn är Susanne Olofsson och jag bor i Lemland sedan ca 5 år, född och uppvuxen på Vårdö. Min familj består av sambo, dotter, katt och kanin. Jag är utbildad ekonomie magister med inriktning på entreprenörskap och företagsledning och det beskriver rätt så bra mina huvudsakliga intressen. Jag jobbar dels som företagsrådgivare men jag driver även två aktiebolag. Så jag får utlopp för mitt företagarintresse både på ett teoretiskt och ett praktiskt plan.

Jag är föreningsaktiv och van att samarbeta med olika personer och ta mig an nya uppdrag. Jag räds inte nya utmaningar och mina största styrkor är att jag är målinriktad och har lätt för att lära mig.

Jag ställer upp i kommunalvalet för att jag vill vara med och bidra till Lemlands fortsatta utveckling. Något som jag speciellt vill jobba för är att skapa nätverk för företagare för att underlätta samarbete företagare emellan men också för att bättre synliggöra vilka företag som finns i Lemland.

’Du når mig på hej@susanne.ax

 

Namn: Thomas Snällström
Nr: 514
Kommun: Lemland 

Jag bor med sambo och 3 barn i Söderby och jag jobbar som egenföretagare, den senaste mandatperioden har jag suttit i socialnämnden och det är inom den sektorn mina politiska huvudintressen finns.

Barn och familj Jag vill slutföra bygget av det planerade daghemsbygget i Söderby samt även få igång det länge diskuterade daghemsbygget på Björkudden, Lemland har en fantastisk barndagvård och precis som hittills så vill jag att kommunens barnfamiljer bl.a ska ha möjligheten att lyfta 4:e årets hemvårdsstöd, vi politiker ska inte detaljstyra familjernas ekonomi, den biten sköter familjerna bäst själva.

Kommunens äldre Jag vill fortsätta arbetet med att förbättra Sveagårdens inre- och yttre miljö, Sveagården ska kännas som ett hem och även vara en naturlig knutpunkt för umgänge och sysselsättning mellan kommunens äldre, jag hoppas även att vi ska kunna förverkliga möjligheten att bygga senior- och handikappanpassade lägenheter, både i Söderby och i Järsö-Nåtöområdet, antingen i kommunal- eller i privat regi.

Företagande Jag vill att kommunen tar fram en plattform för våra lokala företag och entreprenörer att lättare synas och marknadsföra sig på, det ska vara lätt för alla att hitta info om kommunens företag och intressanta platser, oavsett om man behöver en hantverkare till hemmet/stugan, information om campingplatser eller intressanta platser att besöka, såsom bryggerier, kaféer/restauranger, butiker, badstränder, mm.

Jag vill även att kommunen planerar för fler områden med flerfamiljsfastigheter.

Samarbete Vi är bra på mycket här i kommunen, men det finns fortfarande saker som vi kan bli bättre på, vi ska t.ex fortsättningsvis fortsätta med frivilliga samarbeten både inom och utanför kommunen för att uppnå förbättringar, oavsett om det gäller samarbete med Mariehamns stad för t.ex Järsö-Nåtöbornas barn och ungdomar eller om det gäller den kommunala avfallshanteringen så ska det vara samarbeten som bygger på väl genomtänkta förslag och beslut.

 

Namn: Pia Söderlund
Nr: 509
Kommun: Lemland 

 • Född: 24 februari 1983
 • Bor: I hus i Söderby, Lemland
 • Uppvuxen: Vid Lemströms kanal
 • Jobbar som: Office Manager på Eriksson Capital
 • Familj: Sambo Daniel Skogström, tre barn (6, 10 och 13 år) och en nakenkatt
 • Vems barn är jag: Mamma är Barbro Söderlund som har jobbat på Lemböte Lägergård och pappa är Sven-Olof Söderlund, folkvagnssamlare och f.d. kanalvakt
 • Gör mig glad: Livet i vardagen
 • Fritidsintressen: Familjen, hemmet och mina politiska uppdrag
 • Goda egenskaper: Lojal, lyhörd och medmänsklig
 • Sämre egenskaper: Kontrollbehov, otålig, nattuggla
 • Mitt motto: Prata inte med hat i munnen
 • Aktuella uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige och i socialnämnden

Hjärtefrågor:

 • Jag vill arbeta för en fortsatt bra barndagvård där barn och personal trivs
 • En trygg skola och fritidshem som växer i takt med kommunen
 • Uppförande av ett seniorboende/trygghetsboende både i fasta Lemland och på Järsö/Nåtö
 • Se till att våra äldre och pensionärer i kommunen ska ha en meningsfull och trygg vardag. Bland annat genom att utöka möjligheten till aktiviteter för de äldre i kommunen
 • Jag vill behålla det fjärde årets hemvårdsstöd för att ge småbarnsfamiljer valfrihet
 • Säkra trafiklösningar i hela kommunen, både cykel- och gångvägar samt belysning måste prioriteras

Namn: Kjell Berndtsson
Nr: 512
Kommun: Geta

Bästa Getaboende!

Nu stundar ett val, där du röstar på en representant, för hur du vill att den kommunala servicen till dig ska förbli eller förändras de kommande 4 åren.

Jag vill jobba för en trygg och rättvis övergång till de nya strukturer som är på gång. Det är utmanande ekonomiska tider, så jag vill inte ge några vallöften. Såsom liberal ligger utbildning, vård och kultur i fokus. Ökad digitalisering ligger mig varmt om hjärtat, dock så att alla kunskapsnivåer och åldrar har möjligt att använda den service de behöver, antingen digitalt eller inte.

Som person uppfattas jag som diplomatisk och noggrann av medarbetare.

Med erfarenhet av att ha deltagit i fullmäktige, styrelse, skol-, byggnadstekniska, kultur/fritids och socialnämnd, så besitter jag en bred kunskap om många områden som producerar service till kommuninvånarna. Jag vinnlägger mig om att försöka se utmaningarna från flera håll, för att kunna driva beslut i den bästa riktningen för de flesta.