Ett mittenparti

Liberalerna är ett mittenparti stadigt förankrat i alla regioner på Åland.
Liberalerna har medlemmar över hela Åland.

Partiarbetet leds av en partistyrelse som sammanträder vid behov
samt ett partiråd som sammanträder varannan månad.
De övergripande besluten tas av partiets höst- och vårmöten.

Regeringsmedlemmar

Liberalernas invalda i Landskapsregeringen

Katrin Sjögren

Lantråd

Mats Perämaa

Finansminister

Tony Asumaa

Kultur- och utbildningsminister

Styrelsen

Styrelsen består av presidiet med ordförande, förste och andre vice ordförande samt 4 övriga medlemmar.

Katrin Sjögren

Ordförande

Ingrid Johansson

Vice ordförande

Tomas Blomberg

Andra viceordförande

Christian Rögård

Medlem

Jonny Andersen

Medlem

Jana Eriksson

Medlem (NY)

Moa Hollsten

Ersättare

ÅLU

Medlem (Vakant)

Partirådet 2019/2020

Partirådet skall enligt våra stadgar bestå av 15-20 partimedlemmar.
Partiets styrelse och presidium har närvaro och yttranderätt.
Partirådet diskuterar och beslutar om politiska riktlinjer och frågor.

Rauli Lehtinen

Viceordförande

Elias Lindström

Medlem

Roger H Eriksson

Medlem

Maria Kihlström

Medlem (NY)

Sandra Listherby

Medlem (NY)

Leif Eriksson

Medlem

Kira Gustafsson

Medlem

Gun Holmström

Medlem

Ingrid Nygård-Sundman

Medlem

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare

Joanna Isaksson

Medlem

Sisa Långkvist

Medlem

Vidar Nordqvist

Medlem

Linda Pussinen

Medlem

Johanna Muukkonen

Medlem

Lagtingsgruppen

Liberalernas lagtingsgrupp består under innevarande mandatperiod
av 7 medlemmar

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

John Holmberg

Ingrid Johansson

Mikael Staffas

Torsten Sundblom

Pernilla Söderlund