Skip to main content
 

Ett mittenparti

Liberalerna är ett mittenparti stadigt förankrat i alla regioner på Åland.
Liberalerna har medlemmar över hela Åland.

Partiarbetet leds av en partistyrelse som sammanträder vid behov
samt ett partiråd som sammanträder varannan månad.
De övergripande besluten tas av partiets höst- och vårmöten.

Styrelsen

Styrelsen består av presidiet med ordförande, förste och andre vice ordförande samt 4 övriga medlemmar.

Katrin Sjögren

Ordförande

Ingrid Zetterman

Vice ordförande

Michele Ferrari

Andra viceordförande

Rebecca Nordenström

Medlem

Fredrik Andersson

Medlem

Jana Eriksson

Medlem

Simon Påvals

Medlem

LIB

Partirådet 2022

Partirådet skall enligt våra stadgar bestå av 15-20 partimedlemmar.
Partiets styrelse och presidium har närvaro och yttranderätt.
Partirådet diskuterar och beslutar om politiska riktlinjer och frågor.

Sandra Listherby

Medlem

Elias Lindström

Medlem

Joanna Isaksson

Medlem

Gun Holmström

Medlem

Annica Brink

Medlem

Jenny Broman

Medlem

Robert Söderdahl

Medlem

Roger Eriksson

Medlem

Leif Eriksson

Medlem

Emma Björkman-Molin

Medlem

Jenny Berglund

Medlem

Kimmo Mattsson

Medlem

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare

Roger Andersson

Medlem

Michele Ferrari

Medlem

Andrea Holm

Medlem

Caroline Eriksson

Medlem

Viveka Landgärds

Medlem

Tommy Sjöblom

Medlem

Lagtingsgruppen

Liberalernas lagtingsgrupp består under innevarande mandatperiod
av 6 medlemmar

Katrin Sjögren

Gruppordförande

Simon Påvals

John Holmberg

Ingrid Johansson

Rainer Juslin

Pernilla Söderlund