Liberalerna är ett parti med vana att ta ansvar. Vi har erfarenhet från att leda flertalet landskapsregeringar och har erfarenheter från många olika ministerposter. Vi har en bred förankring på hela Åland och vårt parti består av medlemmar från många olika sakområden så som lärare, företagare, vårdanställda, entreprenörer och tjänstemän.

Bekanta dig med vår politik, våra politiker, ta del av material i vårt pressrum eller ta kontakt.

Liberalerna har sedan partiet bildades engagerat många ålänningar besjälade av övertygelsen om att Åland ska fungera som en fungerande helhet där alla regioner är lika viktiga, om än på olika sätt. Partiet har fyllt, och fyller, en roll i att fungera som en motpol till ensakspartier och populism. Vi ser till helheter och klarar av att ha flera tankar i huvudet på en och samma gång.

Partiets historia

  • Partiväsendet på Åland uppstod på grund av motsättningar mellan stad och landsbygd. I slutet av 1960-talet bildades därför Landsbygdens och Skärgårdens valförbund (LoS) för att tillvarata landsbygdens och skärgårdens intressen
  • I Mariehamn fanns Mittenliberalerna som bildades år 1968 på initiativ av Helge Sölgén och Alarik Häggblom. År 1975 bröt sig de som blev LoS Liberalerna, ur Landsbygdens och Skärgårdens valförbund.
  • Efter valet 1978 gick LoS Liberalerna ihop med Mittenliberalerna i Mariehamn och blev under namnet Liberalerna på Åland takorganisation för de lokalavdelningar som småningom bildades i kommunerna.
Till toppen