Partiprogram 2022

Den liberala värdegrunden utgår från den enskilda individens frihet och rätt till sin egen röst, men också det individuella ansvaret. Det betyder att vi värnar om varje människas rätt att bestämma över sitt eget liv och styra det efter egen förmåga. Den liberala politiken vill ge alla de förutsättningar som behövs för att det ska bli möjligt.

Till toppen