Vi är ett parti som står upp för den liberala demokratin, rättvisa och lika behandling. Vi tror på den enskilda individens förmågor men att samhället behöver utjämna orättvisor. Det privata näringslivet skapar skatteintäkterna, därför behöver vi ge goda förutsättningar för ett gott näringsliv på Åland. Skattemedel finns till för att skapa en god levnadsstandard för individen, vi tror dock på att människor behöver frihet varför vi gärna ser låga skattetryck och en ansvarsfull offentlig ekonomi.

Till valplattformen

Den liberala värdegrunden utgår från den enskilda individens frihet och rätt till sin egen röst, men också det individuella ansvaret. Det betyder att vi värnar om varje människas rätt att bestämma över sitt eget liv och styra det efter egen förmåga. Den liberala politiken vill ge alla de förutsättningar som behövs för att det ska bli möjligt.

Partiprogrammet

Vi liberaler arbetar inom alla politikområden och arbetar bland annat för:

  • Individens rättigheter och icke-diskriminering
  • Ekonomi i balans
  • Förbättrad konkurrenskraft
  • Ett hållbart Åland
  • God sjuk- och socialvård
  • Infrastruktur som gynnar så väl företagande som individer

Som liberal tror man på den enskilda människans rätt att bestämma över sitt eget liv och på begreppet ”frihet under ansvar”. Med ”frihet under ansvar” så menar vi att man är fri att gå sin egen väg och följa sina mål och drömmar, så länge det inte inkräktar på någon annans frihet. Man ska själv få göra sina val och det är inte politiker som ska bestämma vad man gör.

Politikernas roll är att se till att alla får vara med och forma samhället som man vill ha det. Vi vill ha ett samhälle där alla får rösta och säga sin sak. Vi tror på demokrati och på självstyrelsen. Vi vill utveckla självstyrelsen enligt människors behov, vi är beredda att ta över behörighetsområden efter noga övervägningar om det kan gynna demokratin och individens välfärd.

Alla ska ha samma möjligheter att bli det man vill bli, oberoende av förutsättningarna från hemmet eller andra omständigheter. Det är upp till var och en att bestämma hur långt man vill gå i livet. Vi liberaler vill skapa de förutsättningarna, så att man kan gå precis så långt man vill gå.

Vi vill skapa bra skolor, bra ekonomi i samhället, möjligheter för folk att utöva sina fritidsintressen.

Förutom att skapa förutsättningarna vill vi ta hand om vår befolkning, på alla plan. Vi vill se en bra sjukvård, fungerande äldrevård och vi vill hjälpa folk som har det svårt, så att de kan gå precis lika långt som alla andra.

Till toppen