Partirådet

Partirådet skall enligt våra stadgar bestå av 15-20 partimedlemmar. Partiets styrelse och presidium har närvaro och yttranderätt. Partirådet diskuterar och beslutar om politiska riktlinjer och frågor.

Till toppen