Våra invalda kommunpolitiker

Liberalerna är ett mittenparti stadigt förankrat i alla regioner på Åland. Liberalerna har medlemmar över hela Åland. Nedan kan du filtrera politiker efter kommun.

Visar kommunpolitiker för:

Mariehamn

136
570
Viveka Landgärds

Byggnadsnämnden, ersättare bildningsnämnden, stipendiekommittén och nämndeman

Läs mer om Viveka

572
Viktoria Olsson

Läs mer om Viktoria

Simon Påvals

Stadsfullmäktige

Läs mer om Simon

133
569
Roger Johansson

Ersättare Stadsutvecklingsnämnden

Läs mer om Roger

566
Roger Eriksson

Ersättare i Äldreomsorgsnämnden

152
576
Robert Söderdahl

Stadsfullmäktige, medlem i kultur- och fritidsnämnden, Polisstyrelsen

Läs mer om Robert

Pernilla Söderlund

Stadsfullmäktige, äldreomsorgsnämnden

Läs mer om Pernilla

145
Pehr-Johan “Pocke” Perämaa

Läs mer om Pehr-Johan

144
Niclas Nordlund

Läs mer om Niclas

Michele Ferrari

Stadsstyrelsens ordförande

Läs mer om Michele

159
Mats Örblom
151
575
Linda Strandenholm

Läs mer om Linda

Kimmo Mattsson

Bildningsnämnden ersättare i fullmäktige

Kerstin Kronqvist

Ersättare stadsutvecklingsnämnden, ersättare äldrerådet, Patientrådet ÅHS

Katrin Sjögren

Lantråd

Läs mer om Katrin

Julia Birney

Stadsstyrelsen

Läs mer om Julia

122
564
Jonny Andersen

Ersättare Stadsfullmäktige

Läs mer om Jonny

John Holmberg

Läs mer om John

131
568
Joanna Isaksson

Stadsfullmäktige, Bildningsnämnden

Läs mer om Joanna

Jim Tommiska

ordf. Fasadsynekommitten, styrelseledamot MCA

Läs mer om Jim

Ingrid Zetterman

Civilminister

Läs mer om Ingrid

Elias Lindström

Stadsfullmäktige, ordförande Bildningsnämnden

Läs mer om Elias

154
579
Cecilia von Weymarn

Läs mer om Cecilia

157
580
Björn-E Zetterman

Ledamot infra-/stadsmiljönämnden. Ersättare byggnadsnämnden, MCA styrelseledamot

Läs mer om Björn-E

Annett Pfeifer

ÅRTV Styrelseledamot

121
563
Anna Alén

Läs mer om Anna

Agneta Mannberg-Jansson

Styrelsemedlem i Svinryggens Deponi Ab

Jomala

148
Ulf Simolin
141
Sisa Långkvist

Läs mer om Sisa

132
550
Sari Johansson

Läs mer om Sari

Sandra Listherby

Viceordförande Liberalerna, Lagtingsledamot

Läs mer om Sandra

Roger Eriksson
Rebecca Nordenström

Tekniska nämnden, ersättare

Läs mer om Rebecca

155
552
Peter Westling

Läs mer om Peter

546
Pamela Sjödahl

SÅUD förbundsfulllmäktige, ersättare byggnadsnämnden, första ersättare fullmäktige

150
547
Mikael Staffas

Läs mer om Mikael

549
Michell Lemmouh
Linda Valve

Kommunfullmäktige, Oasens styrelse ersättare, byggnadskommittén för Vikingaåsens ombyggnad, Misestämman ersättare

545
Jani Sjölund

Ersättare kommunstyrelsen, nämndledamot byggnämnden

Dimitri Mikhalev
544
Annica Brink

Vice ordförande i Jomala kommuns klimatkommitté

Läs mer om Annica

135
548
Ann Kvarnström

Läs mer om Ann

Anders Ekström

Kommunstyrelsen

Läs mer om Anders

Lemland

519
Viktor Hellström
Tony Asumaa

Fullmäktigeledamot

Läs mer om Tony

Thomas Snällström

Lemland, 1:a ersättare kommunfullmäktige, Styrelseledamot Oasen

523
Ronny Roos
129
Roger Henriksson

Ersättare Fullmäktige

Läs mer om Roger

515
Roger Andersson

Lemland, Kommunstyrelseledamot

Läs mer om Roger

126
517
Jenny Broman

Läs mer om Jenny

518
Jana Eriksson

Kommunstyrelseordförande

Läs mer om Jana

522
Henrik Olofsson
520
Gun Holmström

Läs mer om Gun

524
Christoffer Sundman
521
Annika Humell

Kommunstyrelsen, vice ordförande i äldreomsorgsnämnden

Finström

527
Kristian Granberg
Jenny Berglund

Kommunfullmäktige och vice ordförande Samhällsnämnden

Fredrik Andersson
529
Christian Rögård

Fullmäktigeledamot, Invånarnämnden nämndordförande

525
Cecilia Berndtsson

Vice ordförande kommunstyrelsen, Fullmäktige NÅUD

Åsa Mattsson

Saltvik

516
Tommy Sjöblom
515
Sofie Hansson-Sjöblom
Peter Lindbäck

Läs mer om Peter

517
Marcus Bromels
514
Linus Fagerström
138
513
Jan Lindgrén

Kommunstyrelsen

Läs mer om Jan

Lumparland

Martin Staf

Kommunfullmäktige, Lemland- Lumparlands församling fullmäktigeledamot

Föglö

Eckerö

516
Mikael Stjärnfelt

Geta

Kjell Berndtsson

Kommunstyrelsen vice ordförande, Ålands kommunförbund

514
Jonatan Åkerholm

Läs mer om Jonatan

513
Joakim Österlund

Läs mer om Joakim

Hammarland

125
514
Tomas Blomberg

Kommunfullmäktige

516
Sandra Eckerman

Kommunstyrelsen, äldrerådet

515
Josefin Cleve-Andersson
513
Filip Blomberg

Kumlinge

Sund

Brändö

506
Margaret Lundberg
156
John Wrede

Läs mer om John

Till toppen