Våra kommunpolitiker

Liberalerna är ett mittenparti stadigt förankrat i alla regioner på Åland. Liberalerna har medlemmar över hela Åland. Nedan kan du filtrera politiker efter kommun.

Visar kommunpolitiker för:

Saltvik

Jan Lindgrén

Kommunstyrelsen

Lumparland

Martin Staf

Kommunfullmäktige, Lemland- Lumparlands församling fullmäktigeledamot

Föglö

Eckerö

Mikael Stjärnfelt

Finström

Jenny Berglund

Kommunfullmäktige och vice ordförande Samhällsnämnden

Fredrik Andersson

Kommunstyrelse ledamot

Christian Rögård

Fullmäktigeledamot, Invånarnämnden nämndordförande

Cecilia Berndtsson

Vice ordförande kommunstyrelsen, Fullmäktige NÅUD

Geta

Kjell Berndtsson

Kommunstyrelsen vice ordförande, Ålands kommunförbund

Hammarland

Tomas Blomberg

Kommunfullmäktige

Jomala

Sandra Listherby

Viceordförande Jomala kommunstyrelse, Oasen styrelsemedlem, kulturdelegationen

Roger Eriksson
Pamela Sjödahl

SÅUD förbundsfulllmäktige, ersättare byggnadsnämnden, första ersättare fullmäktige

Linda Valve

Kommunfullmäktige, Oasens styrelse ersättare, byggnadskommittén för Vikingaåsens ombyggnad, Misestämman ersättare

Jani Sjölund

Ersättare kommunstyrelsen, nämndledamot byggnämnden

Kumlinge

Benny Pettersson

Kommunstyrelsen

Lemland

Thomas Snällström

Lemland, 1:a ersättare kommunfullmäktige, Styrelseledamot Oasen

Roger Andersson

Lemland, Kommunstyrelseledamot

Rebecca Nordenström

Tekniska nämnden, ersättare

Jana Eriksson

Kommunstyrelseordförande

Annika Humell

Kommunstyrelsen, vice ordförande i äldreomsorgsnämnden

Mariehamn

Roger Johansson

Ersättare Stadsutvecklingsnämnden

Robert Söderdahl

Stadsfullmäktige, medlem i kultur- och fritidsnämnden, Polisstyrelsen

Pernilla Söderlund

Fullmäktige, äldreomsorgsnämnden viceordförande

Michele Ferrari

Fullmäktige, Stadsutvecklingsnämnden

Kimmo Mattsson

Bildningsnämnden ersättare i fullmäktige

Kerstin Kronqvist

Ersättare stadsutvecklingsnämnden, ersättare äldrerådet, Patientrådet ÅHS

Katrin Sjögren

Fullmäktige, gruppledare Kultur- och fritidsnämnden, ersättare

Julia Birney

Fullmäktige, andra vice gruppordförande Infrastrukturnämnden

Ingrid Zetterman

Stadsstyrelsen ordförande, Ordförande för stadens koncernledning (koncernkommittén)

Björn-E Zetterman

Ledamot infra-/stadsmiljönämnden. Ersättare byggnadsnämnden, MCA styrelseledamot

Annett Pfeifer

ÅRTV Styrelseledamot

Agneta Mannberg-Jansson

Styrelsemedlem i Svinryggens Deponi Ab

Sund

Christel Mattsson

Kommunstyrelsen ledamot

Till toppen