Annica Brink

Roller:

Partiråd: medlem

Yrke: Fil. lic. marin ekologi/projektkoordinator

544
Jomala

Jag vill arbeta för ett hållbart och framgångsrikt Jomala!

Med mig i bagaget har jag en bred erfarenhet. Jag har en forskarexamen i marin systemekologi och efter 11 år i Sverige flyttade jag hem till Åland för att arbeta för ålänningarna och vår miljö. Nu arbetar jag på Miljöbyrån som projektkoordinator för ett EU-projekt om havsplanering. Tidigare tog jag fram det första förslaget till en åländsk klimatlag. Sen ett år tillbaka är jag även processledare för Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendas mål 3 om god vattenkvalitet, ett för mig mycket givande arbete. På fritiden är jag medlem i Forskningsnämnden vid Högskolan på Åland.

Inom kommunen arbetar jag i klimatkommittén med att ta fram en klimat- och hållbarhetsstrategi för Jomala. Nu vill jag arbeta med att förverkliga denna strategi. Mina hjärtefrågor är miljö, barn- och äldreomsorg, men min styrka är ett helhetsperspektiv. Jomala behöver planera för framtiden genom att ta hand om dricksvattentäkterna, modernisera avloppssystemet och söka samarbete med andra kommuner. Vi ska ha ett rikt näringsliv, inklusive ett blomstrande lantbruk, samtidigt som vi värnar om miljön och hittar hållbara lösningar. Våra barn behöver tillgång till varierande fritidsaktiviteter, kultur och natur – gärna i en kombination. Våra äldre ska mötas med respekt, god omvårdnad med en guldkant som ger god livskvalitet. Välmående människor är vår nyckel till framgång!

Till toppen