Benny Pettersson

Roller:

Kommunpolitiker: Kommunstyrelsen

Partistyrelse: Medlem

Jag är en sjökapten från Kumlinge som befinner mig exakt halvvägs i livet. Jag ställer upp för Liberalerna för att det partiet har alltid bedrivit en skärgårdsvänlig politik och liberala värderingar tilltalar mig.

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har handlat om jobb till sjöss både på lastfartyg och skärgårdsfärjor. Jag vill bidra med min erfarenhet på ett praktiskt och begripligt sätt. Åländsk skärgårdstrafik är körd i den absoluta botten och nu är det hög tid att få ordning på driften av densamma.

Ålands ekonomi är viktig och framförallt företagande. Ålands BNP behöver öka och inte minska. För skärgården är fiskodlingen och turismen motorn som ger möjligheter för småföretagare och arbetstagare att skapa sig ett liv i skärgården

Till toppen