Cecilia von Weymarn

154
Lagting
579
Mariehamn

Jag är förstagångskandidat, företagare, mamma och stolt ålänning. Arkitekt, designer, fotograf och projektledare. Jag ställer upp i både lagtingsvalet och kommunalvalet i Mariehamn. Med internationell erfarenhet och lokal förankring vill jag jobba för hållbarhet, flexibilitet och nytänkande för att göra vårt Åland ännu bättre.

Här är några tankar om saker jag vill jobba med (utan inbördes rangordning):

Nytänkande och kreativitet för hållbar utveckling

 • Kreativitet är inte bara konstnärligt skapande, utan den kraft som ligger bakom all utveckling. Att hitta nya lösningar på gamla problem är vad som krävs för att föra oss framåt. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet av kreativ problemlösning och nya perspektiv.
 • Nya perspektiv behövs! Vi måste se till att våra nyanlända ålänningar snabbt får kontakt med näringsliv och hjälp att fungera i samhället så att deras erfarenheter och idéer kan komma oss alla till godo.

Hållbar utveckling

 • Vindkraften är del av den framtida energiförsörjningen. Blir det inte vindkraftverk norr om Åland i Åländska vatten så blir det på finskt vatten. Vi måste vara med och se till att investeringar och avkastning hamnar på Åland, och att vi är del av att leda utvecklingen av hållbar energiförsörjning.
 • Rent vatten måste garanteras för framtiden. Vattentäkter måste skyddas och behov av avsaltningsanläggningar utredas.
 • Östersjön är vårt livsvillkor och vi måste ta ansvar för vår del av den. Avloppsrening, minskning av biomassa och andra konkreta, lokala åtgärder måste belysas och genomföras.
 • Miljöarbete och naturfrågor behöver lyftas och synliggöras. En miljödag kunde vara ett tillfälle att informera om det arbete som görs, ge praktiska idéer och uppmuntra brukare till en miljövänligare vardag.
 • För att nå hållbarhet och effektivitet i infrastruktur så behöver Mariehamn inte i första hand växa till ytan, utan förtätas och effektiviseras. Förtätningen måste dock ske så att grönområden bevaras.

Näringsliv och ekonomi

 • Hanteringen kring skattegränsen måste förenklas. Ett nära, konstruktivt samarbete med berörda instanser i Helsingfors är en förutsättning för att få till stånd en förändring.
 • Möjligheterna till EU-bidrag för investeringar i hållbar infrastruktur och teknologi behöver belysas och utredas. Deltagande i EU-projekt och tillhörande administration bör stöttas med resurser från landskapet.
 • Att förlänga besökssäsongen krävs för hållbar företagsamhet. Nya, gamla och nygamla aktiviteter behöver utvecklas, paketeras och marknadsföras, som exempelvis Workation, Havsörns-, säl- och rådjurssafari, guidat stjärnskådande, utbildningspaket inom byggnadsvård, konst och hantverk, etc.

Skolan formar vår framtid

 • Skolan formar dem som formar vår framtid. För att bygga hållbar konkurrenskraft behöver vi ta tillvara och utveckla allas kreativitet och alla olika typer av intelligens. Idag har vi system som fångar upp dem som behöver extra hjälp för att klara kraven. Det är bra. För långsiktig konkurrenskraft behöver vi dessutom också bygga spetskompetens med början redan i grundskolan. Nivåindelning i olika ämnen kan vara en lösning, med Folkhögskolan som nyckelspelare för den som i efterhand flexibelt vill höja kompetensnivån i ett eller flera ämnen.
 • Skolan skall erbjuda likvärdiga alternativ för alla elever på Åland. Hybrid- och distansundervisning kan jämna ut förutsättningarna mellan stora och små skolor och öka bobarheten i skärgården
 • Alla skall bli mätta i skolan och orka hela dagen. Vi måste se över utbudet av mat så att det passar olika dieter samt hitta sätt att lösa skolornas flaskhalsar vid lunchservering.

Lärande för vuxna

 1. Att fortsätta lära sig saker genom livet skyddar mot mental ohälsa och demens. Att kunna och våga byta yrke är en möjlig väg för fler att orka arbeta och må bra längre. Flexibla vuxenstudier och anpassade studiebidrag behövs.
 2. Riktade insatser behövs för att öka digital kompetens hos dem som känner sig osäkra inom den digitala världen, för att främja kompetensutveckling och anställningsbarhet.

Infrastruktur & förvaltning

 1. Färre kommuner på Åland ger bättre möjligheter till hållbara strukturer, bättre och rättvisare servicetillgång och större rättssäkerhet.
 2. Flexibilitet i skärgårdstrafiken. Målsättningen på kort sikt bör vara att alla färjor vid behov skall kunna användas på fler än en rutt, gärna alla. Utsläppen måste minskas genom nyare tonnage och kostnader hållas nere genom effektivare teknologi.
 3. En biogasanläggning till Degerby som drivs med rester från fiskförädlingen, vass, matavfall, mm. Gasen som produceras kan driva en ny färja på Föglölinjen.

Kultur

 1. Kulturen är den gemensamma berättelse som håller ihop oss som samhälle. Våra barn och ungdomar behöver få ta del av både kulturarv och uppmuntras att själva bidra till berättelsen genom eget kulturutövande. Vi har en stark kultursektor på Åland som skall värnas och utvecklas ytterligare.
 2. Våra nyanlända ålänningar behöver bjudas in att ta del av vår berättelse, och att dela med sig av sina berättelser. Skolan, biblioteken och våra museer gör redan ett stort jobb, och behöver fortsättningsvis resurser för att upprätthålla kulturutbytet.
Till toppen