Christel Mattsson

Roller:

Kommunpolitiker: Kommunstyrelsen, ledamot

142
Lagting
514
Sund

Utbildad miljöbiolog vid ÅA och brinner för miljöfrågor alltifrån de aktuella vindkraftverken till Östersjöns övergödning där Lumparn är extra utsatt. Jag har arbetat som miljöskyddsinspektör 22 år men har nu gått I sjukpension då jag inte längre klarade att gå på hela golv vid livsmedelsinspektioner. Allas rättighet att fungera I samhället även med hälsoproblem är viktigt och att få arbeta utifrån vad man klarar. Den finska lagen tillåter jobb till 100 % eller 50 % eller inte alls. Lagstiftningen borde moderniseras lite mot det svenska hållet där man kan jobba t ex 20%.utgående från vad kropp och hjärna orkar. Det är viktigt att dagligen få stimulans för hjärnan för alla.

Barn och ungdomar skall vi inte glömma bort med neddragning av anslag till skola och barndagvård. De är vår framtid. Barn med olika diagnoser har ökat och behöver all stöd för att fungera och gå vidare i livet. Nån behöver hjälp med dyslexi och passar kanske bäst med ett arbete där hen jobbar fysiskt medan en annan dyslektiker mycket väl med hjälp kan studera vidare. Bara som två exempel.

Fysiska handikapp bör ej utgöra hinder att studera vidare till det yrke man valt.

Kommunerna och landskapet behöver få.sina ekonomier i balans men där har inte jag tillräcklig kompetens för förslag

Tyvärr har landskapet inte behörighet över skattelagstftningen. Känns märkligaste som pensionär betala högre skatteprocent än när jag arbetade.

Skattegränsen är ett gissel för företag och privatpersoner.  Vi bör arbeta för att få en förändring.

Rösta på mig för mitt klimatengagemang, vilja att förbättra för olika personer med hälsovariationer och barn och ungdomars stöd och hjälp om så behövs inför studier och vuxenliv.

Till toppen