Elias Lindström

Roller:

Kommunpolitiker: Stadsfullmäktige, ordförande Bildningsnämnden

Partiråd: Ersättare

Efter att ha ställt upp i två tidigare val så är det dags att växla upp, tredje gången gillt som det brukar sägas!

Jag tror att en bra politiker kännetecknas av att vara en god lyssnare och en person som kan samarbeta över gränserna. I min roll som Stadsstyrelseledamot och i andra förtroendeuppdrag så är det något jag aktivt arbetat för, då jag tror att samförstånd och samarbete ger bättre lösningar för Åland.

Trots det så är det självklart att jag har frågor som jag vill driva, det saknas varken möjligheter att ta vara på eller problem som behöver lösas.
Här några av mina hjärtefrågor:

  • En stabil offentlig ekonomi är en förutsättning för en framtida välfärd, en allmän sparsamhet ska råda då man förvaltar alla skattebetalares pengar. Vi måste våga prioritera och komma till beslut, även i svåra frågor. En viktig del är utveckling och digitalisering, för att förbättra och effektivisera processer.
  • Inflyttning och integration behöver prioriteras upp, alla inflyttade behöver vägledning oavsett bakgrund. Staden behöver få växa, både på höjden och på bredden – olika typer av bostäder behövs för att locka fler till Åland.
  • Ledarskap, både politiskt såväl som i förvaltningarna behöver utvecklas. Vi behöver återupprätta respekten för alla tjänstemän och deras kompetens. Ett tydligare politisk ledarskap behövs för att kunna driva utvecklingen av samhället framåt. Kunskapsutbyte och kompetensspridning behövs för att utveckla Åland till det bättre.
  • Minska gränserna på Åland genom att utöka samarbetet mellan olika myndigheter. Antalet kommuner och kommunalförbund utgör ett hinder för utvecklingen av nya tjänster och ökar på byråkratin. Rättssäkerheten blir också lätt lidande.
  • Skolan och barnomsorgen är hörnstenen i välfärden och kvaliteten på Åland är det som lockar fler att bosätta sig här.
  • Vattenkvaliteten behöver förbättras genom att anlägga fler våtmarker och förbättra avloppssystemen. Dricksvattenförsörjningen måste tryggas genom samarbete.
Till toppen