Gun Holmström

520
Lemland

Jag har bott i Lemland på Björkudden sedan 1970-talet. Kunnat följa med
utvecklingen i en växande kommun.

Miljö och byggande har alltid varit viktiga frågor för mig. Områden jag vill vara
med om att utveckla. Vara med om att förverkliga seniorboenden i både
Söderbyområdet och Järsö-Nåtö ser jag fram emot.

Med stigande ålder har handikapps- och äldreomsorgsfrågor blivit det jag vill
arbeta för. För tillfället är jag ordförande i Lemland och Lumparlands, vilket gett
mig kunskap om likheter och olikheter i äldres situation i de åländska
kommunerna.

Jag vill jobba för att man inte behöver byta kommun för att få den vård och
omsorg man kan få av hemkommunen.

Antal äldre i kommunen ökar och behöver en talesman.
Jag vill vara den.

Till toppen