Ingrid Zetterman

Jamenvisst ställer jag upp i höstens val! Det känns spännande att gå in för mitt tredje val, och förhoppningsvis den tredje mandatperioden som förtroendeval.
Jag har nu fått testa på såväl majoritets- som oppositionsrollen, jag har haft den stora äran, och nöjet, att vara stadsstyrelsens ordförande och haft glädjen att möta otaliga människor. Jag har helt enkelt fått lära mig en himla massa under de senaste åtta åren och vill fortsatt vara med och påverka.
Jag kommer att arbeta för:
  • att vi stärker humankapitalet genom utbildning, bildning och fortbildning
  • grön omställning där naturen skyddas men vi samtidigt drar nytta av exempelvis cirkulär ekonomi och vindkraft
  • långsiktigt klok politik där kommande generationers välfärd tas i beaktande, i det ingår en ansvarsfull ekonomisk politik utan resursslöseri
  • digitala lösningar som gör vardagen enklare för alla oss som bor och verkar här, men som också gör offentlig sektor mer produktiv

 

Områden jag jobbat med de senaste åren
Det finns beslut som inte är direkt synligt för medborgarna men som är oerhört viktiga för den långsiktiga utvecklingen, under de fyra senaste åren har jag jobbat en hel del med denna typ av frågor i min roll som stadsstyrelsens ordförande. Låt mig ge några exempel som jag är mycket stolt över:
✅ Mer fokus på utveckling. Chefernas utvecklingsansvar har förtydligats och stadsledningen har omorganiserats så att en helt egen stab ska jobba med utvecklingsfrågor.
✅ Moderniserad syn på digitalisering. I staden har vi tagit fram förnyade riktlinjer för digitaliseringen som i betydligt större utsträckning än tidigare fokuserar på nytta för medborgare och personal. Arbetet är kopplat till handlingsplaner för att säkra verkstad.
✅ Kompetensbaserade styrelsetillsättningar. I staden har vi flera bolag; Marstad, Mariehamns hamnen, Mariehamns Energi och MCA. Under mandatperioden har vi gått från att partierna själva bestämmer vem som ska sitta i vilken bolagsstyrelse till att styrelserna tillsätts utifrån enskild kompetens och styrelsens sammansatta kompetens.
✅ Gott samarbetsklimat. Det ordas mycket om det politiska arbetsklimatet men arbetet i stadsstyrelsen har präglats av arbetsglädje och respekt för varandra och för tjänstemännen.
Om jag får förtroende den 15 oktober kommer jag att fortsätta arbeta med långsiktiga utvecklingsfrågor oavsett vilken roll jag får.
Till toppen