Jan Lindgrén

Roller:

Kommunpolitiker: Kommunstyrelsen

Yrke: Elnätschef

138
Lagting
513
Saltvik

Jag är 66 år gammal, bor i Saltvik där jag varit aktiv i kommunpolitiken sedan av 80-talet. Har varit med i kommunstyrelsen sedan 1994 och har varit både ordförande och viceordförande under perioder.

Jag är en aktiv föreningsmänniska och har engagerat mig i brandkårsväsendet.
Jag vill att beslut ska vara baserat på fakta där man väger in hur det påverkar människorna. Jag vill vara en röst för de svaga som inte hörs i samhällsdebatten. Jag vill slå vakt om servicen som erbjuds ålänningarna. Avgifter på service som bekostas med samhällsmedel skall hållas på lägsta möjliga nivå eller slopas helt.

Den gröna omställningen behöver få mera fart på Åland. Jag vill jobba för att skärgårdstrafiken förnyas så vi kommer bort från användandet av fossila bränslen.
En röst på mig är en röst för handling och beslut som gagnar landsbygden och skärgården.

Till toppen