Jana Eriksson

Roller:

Kommunpolitiker: Kommunstyrelseordförande

518
Lemland

Trygghet – Likabehandling – Utveckling

Jag har varit förtroendevald i två mandatperioder, de senaste fyra åren som kommunstyrelseordförande. Jag är väl insatt i kommunens verksamhet och organisation och har blivit mer engagerad och intresserad genom åren. Jag vill fortsätta arbeta för Lemlands kommuninvånare och göra Lemland till en attraktiv arbetsgivare.

Jag vill att Lemland ska fortsätta vara en tillväxtkommun och vi ska ge barn och ungdomar en god start i livet och erbjuda eventuellt stöd som de har behov av. Vi ska även ta hand om de äldre i kommunen, så de kan känna sig trygga och ha en meningsfull vardag.

Jag vill vara med och ta Lemland till nästa nivå i digitaliseringsarbetet. Genom att digitaliserar och få bort manuella, repetitiva arbetsmoment, ger det större utvecklingsmöjlighet och effektivitet i vår organisation. Vår personal får istället fokusera på sådant som utvecklar dem och kommunen. Med flera digitala verktyg kommer våra invånare att kunna utföra sina ärenden till kommunen när det passar dem.

En ekonomi i balans är en förutsättning för kommunens fortlevnad och för att kunna erbjuda den service som invånarna har rätt till. Det är det otroligt viktigt med en bra kommunikation mellan kommunen och Landskapsregering, så det finns en förståelse hos båda parter för de ekonomiska utmaningar och möjligheter som respektive part har. Det är något jag vill fortsätta jobba för.

Till toppen