Joanna Isaksson

Roller:

Kommunpolitiker: Stadsfullmäktige, Bildningsnämnden

Yrke: Egenföretagare

131
Lagting
568
Mariehamn
Jag heter Joanna  och jag ställer upp i kommun- och lagtingsval i oktober för att det behövs fler unga, fler kvinnor och fler människor mitt i livet, som är med och fattar de beslut som rör och värnar om oss alla.
 Jag är liberal därför att den liberala ideologin överensstämmer med mitt sätt att se på världen. Frihet under ansvar, jämlikhet och alla människors lika värde är saker som verkligen har betytt allt för mig och format mig och mitt liv. Jag vill jobba för att många skall få leva och växa enligt dessa principer
.Jag tror på människans inneboende kraft och vill att kreativa människor ska ges chanser att bygga ett starkt samhälle. Samtidigt försvarar jag alla människors lika värde och tycker att samhället ska ge stöd till dem som har det svårt. Jag vill trygga samhällets servicenivå genom att hålla ett stadigt grepp om ekonomin och uppmuntra företagandet.
Jag står stadigt när det blåser och jag bryr mig om människan först och främst. Inget byggs i samhället om vi inte har starka välmående individer .
 Jag ser helheter och de möjligheter vi har på Åland, jag ser också behovet hos dem som kämpar för att hålla Åland levande. Allt från jordbrukare som dignar under regler och påbud och knappt har ork över för jordbrukets verklighet, till klienter som faller mellan stolarna och deras familjer som drabbas av det. Jag kompromissar gärna  men jag tummar inte på rättviseaspekten.
 Jag kan inte fixa allt , men jag har stått och kommer att stå upp för er som kämpar. Samhällets system ska vara för er, inte mot er.
Jag vill föra en tuff politik för mjuka värden.
För:
– din trygghet
– ditt välmående
– din livsmiljö
– ett öppet och rättvist samhälle
– barnens välmående som grund för ett välmående samhälle
 – fungerande skyddsnät: Att aktivt förebygga och motverka utanförskap, mobbing , missbruk, psykisk ohälsa och rasism i alla former
– tydliga klimatmål
 – omtänksam och individanpassad äldreomsorg
Jag är gärna din röst i politiken!
Till toppen