Jonny Andersen

Roller:

Kommunpolitiker: Ersättare Stadsfullmäktige

Yrke: Systemspecialist IT

122
Lagting
564
Mariehamn

Socialliberal och feminist

Jag är socialliberal! Jag tycker att den så viktiga personliga friheten att göra vad man vill , utan att inkräkta på någon annans frihet, behöver en motvikt i ett ett välfärdssystem. Ett system där vi alla solidariskt bidrar efter förmåga till en omsorg om oss alla och främst de med sämre förutsättningar. Omsorg om barn, unga och äldre är det viktigaste politiken skall säkerställa.

Feminist har jag alltid varit. Naturligtvis tycker jag att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och möjligheter. Idag är det fortfarande långt kvar innan vi kan säga att så är fallet. Vi måste kämpa!

Det är dags att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Bärkraft.ax har visat på vad som måste ske. Nu är det dags att gå från planer till utförande. Det kommer att kosta – samhället som stort och var och en av oss som individ.

Till toppen