Julia Birney

Roller:

Kommunpolitiker: Stadsstyrelsen

Lagtingsgrupp: Partisekreterare

Yrke: Partisekreterare

Som politiker och Liberal vill jag vara med och förbättra det politiska klimatet. Jag vill att nya politiker och partier kan samarbeta och inte slås ner av alla som bara säger nej till allt.

Ett gott samarbetsklimat har varit en prioriterad fråga för mig under de fyra senaste åren. Det finns bara ett sätt; Att bygga goda relationer och att inte framhäva egen förträfflighet jämt och ständigt och att välkomna nya politiker oberoende partitillhörighet.

Miljön i framtiden är en av våra största och mest akuta utmaningar. Vi kommer att behöva ta viktiga beslut för att förbättra vårt vatten. Både att dricka och det som finns runt omkring oss.

  • Jag vill arbeta för att miljöförbättringar får ta mer plats. Att bygga våtmarker och sedimenteringsbassänger som förbättrar vår miljö. Att uppmuntra odling och trädgård, växter, djur och biologisk mångfald.
  • Jag vill arbeta för ett levande och välkomnande Mariehamn. Det är hela Ålands stad och motorn i vårt samhälle. Vi behöver företag och vistelsevänliga platser. Vi behöver plats för konst och vackra byggnader.
  • Jag är beredd att prioritera. Det betyder att vissa verksamheter kanske behöver få mer utrymme. Det kan vara så att det blir på bekostnad av annat. Men att något får stå tillbaka behöver inte betyda att det inte utvecklas utan att man gör det bästa av dom resurser man redan har. Just nu ser jag behov av att man i Mariehamn behöver prioritera äldreomsorg och skola. Det finns utvecklingspotential och behov på alla andra områden. Men det är möjligt att utveckla utan att bara tillföra mer pengar. Faktum är att är utmaningar kan sporra till nytänkande.
  • Vi har för många kommuner på Åland. Många kommuner har inte riktigt orken och kraften att utvecklas. Det gör att gränser blir för skarpa och ekonomin sätter stopp. Helst av allt vill jag till en början se Mariehamn och Jomala gå ihop. Det har vi mycket att vinna på. Istället för att ha en onödig gräns som bara utgör hinder och skillnader.

Rösta på mig om du vill ha mer konst, kreativa utemiljöer, jämställdhet, politiskt samarbete, ekonomiskt ansvar och miljö i fokus. Rösta också på mig om du tycker att vi kunde ha färre kommuner på Åland.

Personligt om mig:
Jag älskar hundar och särskilt pudlar.
Mina hobbys är många: Sy, sticka, måla, snickra, bygga, föreningsliv, växter och odling.

 

 

Till toppen