Linda Strandenholm

Yrke: Handledare på Klubbhuset Pelaren, Hälsopedagog

151
Lagting
575
Mariehamn

Vad vill jag jobba för?

Jag vill att alla ålänningar ska få leva ett meningsfullt liv, med god psykisk och fysisk
hälsa. Vi behöver satsa mer på de preventiva insatserna, redan från tidig ålder för att
reducera risken för psykisk ohälsa samt förekomst av det metabola syndromet så som
övervikt/bukfetma, förhöjt blodtryck och diabetes typ 2. Sätter vi in förebyggande
insatser kan vi på sikt göra stora samhällsekonomiska besparingar. Prislappen är enorm
för samhället men också för individen.

Åland är en attraktiv plats att besöka och bo på. För att lyfta vår attraktionskraft
ytterligare behöver vi fråga oss själva varför man väljer att flytta hit? För min egen del,
då jag flyttade hit sommaren 2018 från Stockholm, lockades jag av den lättillgängliga
och vackra naturen, tryggheten, korta avstånd, ett stort förenings- och kulturutbud och
jobbmöjligheter, för att inte glömma det trevliga bemötandet jag fick genom att en helt
okänd människa på gatan mötte min blick och hälsade. För mig som är uppvuxen på
landsbygden känns det gott i själen att vi ser och värnar om varandra här på Åland. Som
tvåspråkig var dessutom Ålands placering mittemellan mina båda hemländer också en
avgörande faktor, att på relativt kort tid kunna besöka familj och vänner.

Vi har många idésprutor på vår ö som vill starta företag och dessa ska vi värna om och
lyfta. För att locka hit fler människor behöver vi bli ännu bättre på att marknadsföra oss
mer utåt och när de väl flyttat hit ska vi se till att de känner sig välkomna och
inkluderade i samhället genom att erbjuda dem meningsfull sysselsättning och tillvaro.

Varför skall du rösta på mig?

Jag är nyfiken och vill ständigt lära mig, modig genom att jag vågar utmana och sätta ned
foten när det behövs, ödmjuk genom att jag är inlyssnande och ser mina medmänniskor,
Jag är en god lösningsorienterad team player med ett kreativt sinne och huvudet fullt av
idéer, jag ser möjligheter när andra väljer att köra huvudet i sanden. Som tidigare
terränglöpare är jag dessutom målmedveten och uthållig med ett pannben av SISU.

Till toppen