Michele Ferrari

Roller:

Kommunpolitiker: Stadsstyrelsens ordförande

Partistyrelse: Andra viceordförande

Yrke: Egenföretagare, Politices Magister

Som företagare vet jag vikten av beslutsamhet
budgetansvar, prioriteringsförmåga och god personalpolitik.
Man bör vara lyhörd mot marknaden och agil inför förändringar,
något som sattes på sin spets under pandemin,
och kunna samarbeta. Även med konkurrenter.

Utan detta klarar man sig inte som företagare

Detsamma gäller inom politiken

Mina huvudsakliga prioriteringsområden och flera inlägg hittar du HÄR eller så kan du läsa vidare på denna sida!

Jag ser fyra områden som speciellt måste prioriteras kommande mandatperiod:

 • Den offentliga ekonomin – utan den ekonomiska grunden är ingenting annat möjligt. Den offentliga kostnadskostymen måste minskas så att vi kan möta de framtida demografiska utmaningarna och upprätthålla vår välfärd.
  • Ingen ökning av årsverken inom landskapet
  • Avreglera och konkurrensutsätt verksamheter. Här är både bilbesiktning och vägunderhåll goda exempel. Låt marknaden sköta detta effektivt.
  • Investeringar ska sänka driftskostnaderna. Detta innefattar allt från skärgårdstrafik till administration.
  • Landskapsandelar som uppmanar till kommunsammanslagningar och i framtiden kräver långsiktig skattekraft.
  • 40 000 ålänningar 2040. Inflyttningen är en överlevnadsfråga för Åland. Vi måste målmedvetet arbeta för att vara ett attraktivt samhälle med arbetsplatser, bra utbildning och fungerande integration i alla led.
 • Turismen – en tillgång för hela Åland. Vi behöver hitta nya former av turism för att förlänga säsongen!
  • Idrottsturismen: Ålands nästa stora satsning! Vi behöver bli bättre på att utnyttja vår vackraste resurs, naturen, på ett hållbart och exportbaserat sätt. Friluftsturismen som mountainbike, vandring, klättring, paddling m.m m.m ser ett stort uppsving i våra närregioner. Det tåget bör vi haka på! Landskapet bör möjliggöra liknande satsningar genom att upplåta markområden samt finansiering.
  • Konkurrensutsätt destinationsutvecklingen. Destinationen Åland behöver lägga i en ny växel gällande utveckling. Kapitalet som finns för destinationsutveckling bör flexibelt kunna sökas och kanaliseras på annat sätt än genom Visit Åland.
  • Visit Åland – renodla uppdraget till marknadsföring av Åland utåt och samordning eller paketering av befintligt utbud.
 • Företagen. Den åländska företagsamheten har tagits för given. Man ser de ökade intäkterna från samfundsskatten som en ursäkt att inte minska den offentliga kostnandskostymen. Detta är både otacksamt och ohållbart.
  • Skattegränsen. Den hårda skattegränsen mot Finland är kanske världsrekord i byråkrati och bör suddas ut. Det är ändå samma skatter som endast går i omlopp och kostar pengar och dyrbar arbetstid för våra företagare. Det finns tyvärr ingen enkel lösning, då kommunikationerna ännu är helt beroende av skatteundantaget. Arbeta konstruktivt och målmedvetet med finska tullen och regeringen för att få till en lösning. Kanske nästa mandatperiods viktigaste fråga.
  • Utbildningar skall svara till näringslivets behov. Vi har idag stora behov av utbildad personal inom allt från restaurang och IT till kommande satsningar inom vindkraft. Här är både gymnasiet samt Högskolan viktigare aktörer.
  • Liberalisera bestämmelser kring näringsrätten och näringstillstånd ytterligare. Politiken ska inte blanda sig i styrelsesammansättningar eller arbetsspråk.
  • “En digital dörr in” för alla myndighetskontakter. Samla alla ansökningar om tillstånd och pågående upphandlingar under en digital portal öppen dygnet runt.
 • Kulturen
  • Möjlighet till fleråriga Paf-bidrag. Dagens system med ettåriga bidrag försämrar förutsättningarna för långsiktig utveckling för många kulturutövare och föreningar. Det skapar även onödig stress. Det bör finnas möjligheter för etablerade aktörer att få fleråriga understöd.
  • Politiker skall inte bestämma över fördelningen. Särintressen skall inte styra fördelning av penningmedel åt kulturen. Kulturdelegationen skall ägna sig åt långsiktigt strategiskt arbete. Klara riktlinjer och krav, tillsammans med sakkunnignämnder, skall besluta om ett projekt stöds eller ej.
  • Utökat samarbete med finlandssvenska fonder. De finlandssvenska fonderna sitter på stora mängder kapital som även innefattar Åland. Helst skulle jag vilja se en gemensam, helt digital, ansökningsplattform.
Till toppen