Mikael Staffas

150
Lagting
547
Jomala

Min livsresa under mina drygt 60 år har tagit mig från Göteborg till Åland för 40 år sedan. Utbildade mig till ekonom, något som hjälpt mig när jag främst varit företagare både i skärgården, på landsbygden och slutligen i stan. Genomgående har jag arbetat med människor och servat dem på olika sätt. Kanske har vi mötts i någon av butikerna eller i samband med köksrenoveringar. Numera får jag också insikt i turismbranschen och denna industris utmaningar och förutsättningar. Goda kommunikationer är viktigt för det åländska näringslivet med flera.

 

Under dessa år har jag fått inblick i många nya verksamheter. Genom olika styrelsearbeten, i både Demensföreningen- och i Funktionsrätt Åland, har jag sett behovet av förändring som jag vill fortsätta att aktivt påverka genom ett politiskt uppdrag. Under 2015-2019 satt jag i lagtinget och önskar få återuppta det arbetet och påverka utvecklingen.

Vi äldre behöver få en tryggare ålderdom genom anpassade boenden och inte bara bli hänvisade till att bo hemma, om vi inte själva vill, med risk för isolering och ensamhet. Önskar man bo hemma måste möjligheter till detta ges, utan att riskera ensamhet. Åland behöver ett demensboende för hela Åland. I samarbete med en värdkommun kan vi skapa en enhet som attraherar både boende och arbetstagare. “Händerna i vården” måste ges bättre, intressantare och utvecklande arbetsplatser.

Sysselsättning och delaktighet motverkar hemmasittande och mental ohälsa. Genom att aktivt omfördela resurser kan vi få sysselsättningen att öka och ersätta “flitpengen”.Alla skall få känna delaktighet utifrån sina villkor. Delaktighetsinkomst är något jag vill prova på för Åland.

 

En fungerande och moderniserad skärgårdsflotta skapar bättre miljöförutsättningar och levnadsvillkor i skärgården. Vi måste i brådskande ordning göra omställningen genom olika trafiklösningar. Kortare rutter skapar bättre förutsättningar och anpassade lösningar till mindre miljöpåverkan och lägre driftskostnader.

Omställningen på rätt sätt ger oss en hållbarare ekonomi, Agenda 2030 målen gör skillnad för vår framtid

Till toppen